master's thesis
Povezanost altruizma i vokacijskih preferencija

Ivica Jozić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitlePovezanost altruizma i vokacijskih preferencija
AuthorIvica Jozić
Mentor(s)Marija Sablić (thesis advisor)
Abstract
Cilj je rada ispitati povezanost altruizma i profesionalnih interesa kao bitnih, a nedovoljno istraţenih odrednica kvalitete učiteljevih karakternih i metodičkih odlika usmjerenih optimalnom ostvarivanju za učenike postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva. U ovom je korelacijskom istraživanju korišten Upitnik profesionalnih interesa UPI-48 (Šverko i Babarović, 2016), prilagođena Skala altruizma (Raboteg-Šarić, 2002) i za potrebe ovoga istraživanja sastavljeni skup pitanja o područjima volonterskoga djelovanja u zajednici (kao oblika altruizma) te opisa osobnih razloga za volontiranje, kao i subjektivnih percepcija razloga za volontiranje kod drugih osoba. U anonimnom je i dobrovoljnom istraživanju sudjelovalo 100 studenata učiteljskoga studija u Osijeku i Slavonskom Brodu, prosječne dobi 19 godina. U analizi su prikazani deskriptivni pokazatelji, korelacije istraživanih varijabli i analize razlike prosjeka. Rezultati upućuju na povezanosti profesionalnih interesa, altruizma opisanoga individualnim, prosocijalnim oblicima ponašanja, i volonterskih aktivnosti u obrazovnom sustavu u studenata, budućih učitelja (edukatora), na način sukladan nalazima suvremenih istraţivanja o profesionalnim interesima i proaktivnom, altruističnom djelovanju u zajednici. U istraživanju su opisane implikacije odnosa istraživanih konstrukata altruizma i profesionalnih interesa u studenata, kao i odnosa profesionalnoga savjetovanja, selekcije, obrazovanja, ali i mentoriranja i napredovanja učitelja, u cilju planiranja, nadgledanja i reguliranja trenutne i buduće kvalitete odgojno-obrazovnoga rada studenata–budućih učitelja, ali i u obrazovnom sustavu trenutno djelujućih edukatora.
Keywordsaltruism professional interests teachers teaching quality
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineINTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE
Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines)
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The aim of this research was to examine the relationship between altruism and professional interests, as important but not enough researched attributes of quality of teacher’s character and teaching characteristics that contribute to optimal attainment of educational goals. In this correlation research The Questionnaire of Professional Interests The QPI-48 (Šverko and Babarović, 2016) and modified Altruism Scale (Raboteg-Šarić, 2002) was used, with additional questions on community volunteer work service (a form of altruism) – including the description of personal reasons for community service and personal views on the reasons why others do community service. In this anonymous and voluntary research, the participants were – 100 students of teacher studies in Osijek and Slavonski Brod, with an average age of 19 years. The results include descriptive indicators, correlations between researched variables and mean difference analysis. The findings from the research support the existence of the relationship between professional interests, self-assessed altruism and prosocial forms of behavior displayer as volunteer work in a way that acknowledges the findings of contemporary research about vocational preferences and proactive altruistic activity in the community. This research describes the implications of the relationship between the researched constructs of altruism and vocational preferences of students with implications for professional guiadance, selection, education, as well as mentorship and the teacher improvement, with aim to plan, monitor and regulate teacher's current and future quality.
Parallel keywords (Croatian)altruizam profesionalni interesi učitelji kvaliteta nastave
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:153626
CommitterNikolina Milanović