master's thesis
Developing logical thinking, argumenting and deduction in elementary Mathematics instruction

Sonja Kos (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Metadata
TitleRazvijanje logičkog mišljenja, argumentiranja i zaključivanja u početnoj nastavi matemtike
AuthorSonja Kos
Mentor(s)Zdenka Kolar-Begović (thesis advisor)
Abstract
Parlament i Vijeće Europske unije predlažu razvoj matematičke kompetencije kao jedne od temeljnih kompetencija za osobni razvoj i napredak u društvu. Nacionalni okvirni kurikul donesen 2011. godine kao temeljni dokument za obrazovanje učenika u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske, uvažava preporučene ključne kompetencije. Matematičko područje kurikuluma organizirano je u dvije dimenzije: matematički koncepti i matemat ički procesi. Matematički procesi uključuju proces Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, koji je predmet ovog istraživanja provedenog sa skupinom desetogodišnjaka s posebnim interesom za matematiku. Cilj istraživanja je bio ustanoviti koliko su odabrani zadaci i nastavne aktivnosti primjereni razvojnoj dobi učenika i doprinose li razvijanju procesa Logičkog mišljenja, argumentiranja i zaključivanja. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju da su učenici sposobni pratiti slijed logičkog rasuđivanja, ali imaju poteškoća u komunikaciji vlastitog mišljenja i tumačenju istinitosti složenih matematičkih sudova; u stanju su nastaviti jednostavne obrasce, ali ne i složene te primijeniti vlastita znanja i vještine tijekom aktivnog poučavanja strategijom vođenog otkrivanja kako bi prepoznali pravilnost u zadacima geometrijskog karaktera. Odabrani zadaci i nastavne aktivnosti primjerene su i poticajne za učenike te doprinose razvijanju odgovarajućih matematičkih procesa.
Keywordsmathematical competence mathematical processes guided learning by discovering logical thinking argumentation and reasoning action research
Parallel title (English)Developing logical thinking, argumenting and deduction in elementary Mathematics instruction
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Interdisciplinary Social Sciences
Methodology Courses of the Social Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-03
Parallel abstract (English)
The European Parliament and the European Council propose to develop mathematical competence as one of the fundamental competencies for personal development and social progress. The national curriculum, adopted in 2011 as the fundamental document for educating students in primary and secondary schools in the Republic of Croatia, respects the recommended competencies. Mathematical area of the curriculum is organized in two domains: the mathematical concepts and mathematical processes. Mathematical processes involve the process of logical thinking, argumentation and reasoning, the subject of this study, which was conducted with a group of ten year olds with a special interest in mathematics. The aim of the study was to establish in which extend the selected tasks and learning act ivities are appropriate to students’ developmental age and if they contribute to developing the process of logical thinking, argumentation and reasoning. The results of the study show that students are able to II follow the sequence of logical reasoning, but they have difficulty communicating their own opinions; students have difficulties in interpreting the truth of complex mathematical statements; students are able to continue simple patterns, but have difficulty with complex patterns; students are able to apply their knowledge and skills in active learning using the strategy of guided discovery to identify regularity in geometry. Selected tasks and learning activities are appropriate and stimulating for students and contribute to the development of appropriate mathematical processes.
Parallel keywords (Croatian)matematička kompetencija matematički procesi vođeno učenje otkrivanjem logičko mišljenje argumentiranje i zaključivanje akcijsko istraživanje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:428046
CommitterNikolina Milanović