master's thesis
Dr. Andrija Štampar "the pioneer of preventive medicine"

Petra Burec Petermanec (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleDR. ANDRIJA ŠTAMPAR "PIONIR PREVENTIVNE MEDICINE"
AuthorPetra Burec Petermanec
Mentor(s)Hrvoje Volner (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog rada je život i djelo dr. Andrije Štampara. Dr. Andrija Štampar višestruko je zanimljiva ličnost ponajviše zbog svoje suosjećajnosti prema neukim seljacima i njihovim problemima u domeni zdravstva, tako i zbog svoje ideologije, te mnogih promjena koje je inicirao i ostvario u svom profesionalnom djelovanju. Andrija Štampar na svom putu borbe za pravom na zdravstvenu edukaciju i zdravstvenu zaštitu svih ljudi, postavio je temelj funkcioniranju javnozdravstvene zaštite na našem području. Jedna od osnovnih ideja njegova djela je neophodnost edukacije o bolestima, te nužnost higijene kao prevencije mnogih bolesti. Njegov lik i djelo karakterizirao je humani pristup čovjeku , te zastupanje socijalne medicine dostupne svakom čovjeku, smatrajući da je zdravlje pravo, a ne privilegija svakog čovjeka. Tijekom svog života postavio je temelje socijalne medicine nudeći organizacijska rješenja za edukaciju naroda po pitanju higijene i prevencije bolesti, kao i edukaciju medicinskog osoblja , osnivajući Škole narodnog zdravlja, osniva različite javnozdravstvene institucije, postavlja osnove zdravstvenih zakona i mnogobrojne smjernice za ostvarivanje temeljne ideje – prava na zdravlje svakog čovjeka.
KeywordsDr. Andrija Štampar health for all social medicine School of Public Health hygiene
Parallel title (English)Dr. Andrija Štampar "the pioneer of preventive medicine"
Committee MembersValentina Majdenić (committee chairperson)
Goran Kujundžić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Croatian and World Modern and Contemporary History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-22
Parallel abstract (English)
The main theme of the paper is the life and work of Andrija Štampar. Dr. Andrija Štampar was very interesting person, mostly because of his compassion for ignorant peasants and their problems in the field of health, but also because of his ideology, and the many changes that he has initiated and achieved in his professional activities. Andrija Štampar fought for the right of health education and health care for all the people, and he also laid the basis for the functioning of public health care. One of the basic ideas of his work is the necessity of education about diseases, and the need for hygiene as a prevention of many diseases. His personality and work was characterized by a human approach to people and representing social medicine available to every person, considering that health is the right, not a privilege of every person. During his lifetime, he laid the foundations of social medicine by providing organizational solutions for the education of people in terms of hygiene and disease prevention, as well as the training of medical staff, establishing the School of Public Health, establishing various public health institutions, laying a foundation of health law and numerous guidelines for achieving the fundamental idea – the right for health care for each and every person.
Parallel keywords (Croatian)Dr. Andrija Štampar zdravlje za sve socijalna medicina Škola narodnog zdravlja higijena
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:273843
CommitterNikolina Milanović