master's thesis
Teaching methods in teaching cultural-historical content in Natural and social sciences instruction

Sara Kovačević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitlePrimjena nastavnih metoda u kulturno-povijesnim sadržajima nastave Prirode i društva
AuthorSara Kovačević
Mentor(s)Edita Borić (thesis advisor)
Abstract
U svom diplomskome radu sam se osvrnula na primjenu nastavnih metoda pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja u okviru nastave prirode i društva. Učeći razne nastavne metode poučavanja, nastavna sredstva i nastavna pomagala, učitelji su se obrazovali za poučavanje, kako nekada, tako i sada. Jedan od predmeta koji poučavaju je i priroda i društvo u kojoj se uz zdravlje, pravila ponašanja i općenito življenja osvrćemo i na kulturnu baštinu zavičaja, povijest Republike Hrvatske i druge kulturno-povijesne sadržaje. Cilj provedenoga istraživanja je bio ispitati koliko su učitelji kompetentni za poučavanje nastave prirode i društva i koje metode najčešće upotrebljavaju u poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja u nastavi prirode i društva. U istraživanju je sudjelovalo 58 učitelja Požeško - slavonske županije. Instrument koji se koristio je anonimna anketa u kojoj su ispitanici procjenjivali svoje slaganje s navedenim tvrdnjama na skali Likertovog tipa od šest stupnjeva. Učitelji se smatraju dovoljno kompetentnim za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja, točnije, njih 51 (89,47%) se smatra u potpunosti ili djelomično kompetentnim zapoučavanje kulturno-povijesnih sadržaja. Ispitanici najčešće poučavaju kulturno-povijesne sadržaje obilaskom zavičaja u kome se nalaze i starim predmetima iz prošlosti. Ispitanici su učeničko prihvaćanje kulturno-povijesnih sadržaja procijenili pozitivno što govori kako ispitanici smatraju da učenici lako usvajaju kulturno-povijesne sadržaje i nisu im dosadni.
Keywordsteachingmethods applications teachers teaching culturalfacilities
Parallel title (English)Teaching methods in teaching cultural-historical content in Natural and social sciences instruction
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Interdisciplinary Natural Sciences
Teaching Methods in the Natural Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-13
Parallel abstract (English)
In my thesis I referred to the application of teaching methods. By learning a variety of teaching methods, teachers are educated to teach, in the same way, then and now. One of the subjects teachers teach is nature and society in which health, rules of behaviour and of life in general they teach about the cultural heritage, the history of the Croatian and other cultural and historical content. The aim of the research is to show teachers are competent to teach nature and society and what methods are commonly used in the teaching of cultural and historical content in nature and society. The study included 57 male and female teachers in Pozega–Slavonia County. The instrument used was a questionnaire in which respondents had rounded numbers from 1 to 6 as they agree with the statement, in which number one marked as a complete disagreement, while number six marked full agreement. The study included 58 teachers in Pozega - Slavonia County. The used instrument was a questionaire in which respondents evaluated their agreement with the following statements on a scale Likert of six degrees. Teachers are considered competent enough to teach cultural and historical content, or more precisely, 51 of them (89.47%) is considered to be fully or partially competent to teach cultural and historical content. Respondents most often teach cultural and historical tour of the facilities homeland where there are old cases from the past. The subjects evaluated positively acceptance of cultural and historical content which shows how respondentsfelt that students easily accept cultural and historical content, and that they don't find the content boring
Parallel keywords (Croatian)nastavne metode primjena učitelji poučavanje kulturno-povijesni sadržaji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:977662
CommitterNikolina Milanović