master's thesis
Igre i istraživačke aktivnosti u vrtiću djece predškolske dobi

Antonela Bučko (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleIgre i istraživačke aktivnosti u vrtiću djece predškolske dobi
AuthorAntonela Bučko
Mentor(s)Edita Borić (thesis advisor)
Abstract
Igra za djecu predstavlja način izražavanja. Kroz igru djeca uče o sebi i drugima, to je osnovni način socijalizacije i stvaranja veza i prijateljstava. Igra je izuzetno važna za razvoj osobina, navika i socijalnih vještina djeteta. Djeca kroz igru uče, naročito u prvih šest godina života, ali i kasnije. Najčešće ih dijelimo na funkcionalnu igru, simboličku igru i igru s pravilima. Djeca kroz igru trebaju naučiti uspostaviti kontakt s drugom djecom, davati i uzimati od drugih, biti u interakciji s vršnjacima, vidjeti stvari sa stajališta drugog djeteta, čekati svoj red, pokazati poštovanje za tuđa prava, te rješavati konflikte. Igre i razne aktivnosti u odgoju za očuvanje okoliša sve se više primjenjuju u predškolskoj dobi, kako bi kod djece, još od malih nogu razvili ljubav prema okolini. Ekološki odgoj je stjecanje suvremenih znanja, razvijanje sposobnosti i stavova djeteta o ekološkim procesima, posebnostima i zakonitostima u okolišu. Ekološka svijest djeteta je rezultat praktične aktivnosti djeteta. Cilj ovoga rada je potaknuti djecu na sudjelovanje i uključivanje u igre i istraživačke aktivnosti, kako bi djeca učila neposredno promatrajući, uključujući se i sudjelujući u aktivnostima, obogaćivala svoja znanja o očuvanju okoliša , i svijetu oko sebe. Za provjeru znanja koristila sam evaluacijske listiće, intervju s odgojiteljicom, te listiće eksperimentalne i kontrolne grupe. Eksperimentalna grupa je pokazala veće znanje za pak 4 % od kontrolne grupe. Taj rezultat nam ukazuje da djecu više motiviraju istraživačke aktivnosti u prirodi, kada su u „dodiru“ s onim što istražuju, nego kada se istraživanje provodi u sobi. Djeca su pokazala veliko znanje na temu očuvanja okoliša. .
Keywordschild environment research game educator
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-28
Parallel abstract (English)
A game for children is a way of expression. Through play, children learn about themselves and others, it is a primary means of socialization and creating links and friendships. The game is extremely important for the development of personality, habits and social skills of the child. Children learn through play, especially in the first six years of life, but also later. Games usually divided into functional play, symbolic play and game rules.When children play they need to learn to make contact with other children, to give and take from others, interact with peers, to see things from the perspective of another child, wait your turn, show respect for the rights of others, and resolve conflicts.Games and activities in environmental education is increasingly being applied in the pre-school age, to children, from an early age developed a love for the environment. Ecological education is the acquisition of modern knowledge, developing skills and attitudes of the Child on ecological processes, peculiarities and regularities in the environment. Environmental awareness of the child is the result of practical activities. The aim of the research is to examine how children interested in environmental activities, and whether the activity itself, acquire new knowledge and complement previously. In the implementation of the themes I used the action research, because action research fosters the knowledge and progress on a given topic. To check the knowledge I used evaluation sheets, interviews with the teacher, and leaves the experimental and control groups. The experimental group showed greater knowledge of even 4% of the control group. This result indicates that children more motivated research activities in nature, when they have contact with what they are investigating, but when the research is carried out in the room. The children showed great knowledge on the subject of environmental protection
Parallel keywords (Croatian)dijete okoliš istraživanje igra odgojitelj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:396258
CommitterNikolina Milanović