master's thesis
Contemporary teaching technology in Music instruction

Marija Bradašić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Metadata
TitleSuvremena nastavna tehnologija u nastavi Glazbene kulture
AuthorMarija Bradašić
Mentor(s)Jasna Šulentić Begić (thesis advisor)
Abstract
Nagla tehnološka digitalizacija obuhvatila je i područje obrazovanja. U današnje vrijeme učitelji teže tome da nastavni proces bude što moderniji, suvremeniji i interesantniji učeniku upravo koristeći različite medije prilikom održavanja nastavnih sati. Svrha ovoga diplomskoga rada bila je istražiti mogućnosti korištenja digitalnih medija u nastavi Glazbene kulture. U ožujku 2016. provedeno je istraživanje s učenicima i učiteljima o prihvaćenosti digitalnih medija u nastavi glazbe. Istraživanju su pristupili 41 učitelj/ica razredne nastave iz različitih krajeva Republike Hrvatske i 79 učenika od 1. do 4. razreda Osnove škole Ljudevita Gaja iz Nove Gradiške. U istraživanju se pošlo od sljedećih istraživačkih pitanja: Koja nastavna sredstava učitelji koriste u pripremanju nastave glazbe? Kojim digitalnim pomagalima učitelji upotpunjuju izvođenje nastave? Kakvo mišljenje učitelji imaju o korištenju digitalne tehnologije u nastavi glazbe? Što je učenicima interesantno, a što ne, na nastavi Glazbene kulture? Imaju li učenici naviku slušati/pjevati naučene pjesme/skladbe kod kuće? Jesu li učenici upoznati s glazbenim računalnim igrama? Proučavajući rezultate istraživanja došlo se do zaključka da su učitelji otvoreni prema uporabi digitalnih medija u nastavi glazbe. Razumiju prednosti korištenja digitalne tehnologije u nastavnom procesu, ali su najviše ograničeni na računalo pomoću kojega obrađuju gotovo sva područja glazbe. Potrebno je informirati učitelje i o ostalim medijima i računalnim programima kako bi nastavu dodatno osuvremenili. Iz rezultata anketnih upitnika za učenike došlo se do zaključka da su učenici već u toj dobi informatički pismeni, stoga ih i zanima digitalna tehnologija. Veliki broj učenika se samostalno služi računalom tako što slušaju skladbe i pjesmice, igraju računalne igre, ali nisu upoznati s glazbenim računalnim igrama. Ukoliko učitelje dodatno informiramo o raznim računalnim programima i igrama, učenicima će nastava glazbe biti još zanimljivija i poučnija. Također, nastavnim područjima poput slušanja glazbe ili sviranja koja učenicima nisu omiljena treba pristupiti na drugačiji način, možda baš uporabom digitalnih medija i programa. Učenici u konačnici vole nastavu Glazbene kulture stoga trebamo težiti da se takav odnos učenika prema glazbi održi te u tome zasigurno može doprinijeti i uporaba digitalne tehnologije koja je učenicima prihvatljiva i zanimljiva.
Keywordsmodern technology computer music games musical education classroom teaching.
Parallel title (English)Contemporary teaching technology in Music instruction
Committee MembersJasna Šulentić Begić (committee chairperson)
Marija Sablić (committee member)
Jelena Kovačević (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Art of Music
Music Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-06
Parallel abstract (English)
The sudden technological digitization included the area of education. Nowadays, teachers try to use modern, contemporary and interesting methods which include a variety of media during lessons. The purpose of this thesis was to investigate the possibility of using digital media while teaching music. In March 2016, a survey was conducted with students and teachers about the acceptance of digital media in teaching music. The survey involved 41 school teachers from different parts of Croatia and 79 students from first to fourth grade in the primary School, Ljudevit Gaj in Nova Gradiska. The study consisted of the following questions: What teaching resources did teachers use while preparing for their music lesson? Which digital tools did teachers use to complete the lesson? What opinion do teachers have about the use of digital technology in teaching music? What is interesting to pupils, and what is not when teaching music? Do pupils have the habit of listening / singing lessons songs / tracks at home? Are the students familiar with the musical computer games? Studying the results, I concluded that teachers are open to the use of digital media in teaching mus ic. They understand the benefits of using digital technology in the teaching process, but are also limited by the computer that handles almost all areas of music. It is necessary to inform teachers of other media and software to further modernize teaching. From the results of the student questionnaires, it can be concluded that the students are computer savvy and therefore interested in digital technology. If teachers inform students about various computer programs and games they can use the students will be more interested in learning about music. Also, teaching areas such as listening to music or playing music should be approached in a different way, perhaps the use of digital media and various programs. Students ultimately love learning about music, therefore teachers should strive to keep it that way. The use of digital technology can certainly do that.
Parallel keywords (Croatian)suvremena tehnologija glazbene računalne igre nastava glazbe razredna nastava.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:103003
CommitterNikolina Milanović