master's thesis
Multimedia - imperative of modern education

Maja Jankić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleMultimedija - imperativ suvremenoga obrazovanja
AuthorMaja Jankić
Mentor(s)Snježana Dubovicki (thesis advisor)
Abstract
Sveprisutnost informacijske i komunikacijske tehnologije danas je u stalnom porastu pa se tako i današnje generacije razlikuju od prethodnih zbog drugačijeg načina življenja i dostupnosti informacija. Iz tih se razloga i obrazovanje treba mijenjati i prilagođavati potrebama učenika. Nužne su promjene, udaljavanje od slušalačko – sjedilačke i predavačke nastave, ali i drugačiji pogled na upotrebu medija u nastavi. Time dolazimo do suvremene nastave i korištenja multimedija kako bi nastava bila što kvalitetnija, zanimljivija, učinkovita, a najbitnije, dovela do boljih rezultata. Jedna od odrednica suvremenosti nastave je svakako i upotreba različitih vrsta medija koji su u današnje vrijeme neizostavni „alat“ prosvjetarskoga posla. U radu se istražuju stavovi učitelja i učenika o važnosti i nužnosti upotrebe različitih vrsta medija u nastavi. Rezultati istraživanja pokazuju značaj uporabe multimedija u poticanju različitih sposobnosti, vještina, navika i stavova učenika, a također i stavove učitelja na istu temu. Time bi se trebalo potaknuti učitelje na razmišljanje o stručnim usavršavanjima osobito na ovom području te uvođenje novih i zanimljivih strategija i metoda rada.
Keywordslife – long learning media multimedia modern education
Parallel title (English)Multimedia - imperative of modern education
Committee MembersBranko Bognar (committee chairperson)
Vesna Svalina (committee member)
Snježana Dubovicki (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
General Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-13
Parallel abstract (English)
Information and communication technology today is increasing so today’s generation also differ from the previous ones due to the different way of living and access to information. For these reasons, and education needs to change and adapt to the needs of students. Changes are necessary, moving away from the musical - sedentary and teaching classes, but also a different view on the use of media in teaching. This brings us to modern teaching and the use of multimedia in classes in order to be as better , more interesting, more effective, and the most important to bring to the better results. One of the determinants of modern teaching is usage of different media that are nowadays indispensable tool of teachers work This paper examines the opinion of teachers and students about the importance and necessity of the use of different types of media in teaching. Research results show the importance of the use of multimedia in the promotion of different abilities, skills, habits and opinions of students, but also the opinions of teachers in the same subject. This should encourage teachers think about professional specializations especially in this area and the initiation of new and interesting strategies and methods
Parallel keywords (Croatian)cjeloživotno usavršavanje medii mutimedij suvremena nastava
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:997036
CommitterNikolina Milanović