master's thesis
Informiranost studenata o sadržajima odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj

Barbara Petrović (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Metadata
TitleInformiranost studenata o sadržajima odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj
AuthorBarbara Petrović
Mentor(s)Marija Sablić (thesis advisor)
Abstract
Održivi je razvoj onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a ne ugrožava zadovoljenje potreba budućih generacija. Iz čovječjega odnosa prema Zemlji i svijetu u kojemu živi proizlazi raznolikost sadržaja održivoga razvoja. Demokracija, siromaštvo, gospodarstvo, okoliš, obrazovanje, zdravlje, kulturni identitet samo su neki od sadržaja održivoga razvoja. Cilj istraživanja bio je istražiti koliko su studenti preddiplomskog i diplomskog studija ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja informirani o sadržajima odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj. Rezultati istraživanja pokazuju kako se studenti najviše slažu kako da održivi razvoj odnosi na okoliš, ali su svjesni da su bitni i društveni život i ekonomski razvoj. U praksi su najzastupljeniji sadržaji s temom živi svijet, a iza nje slijede voda, hrana, zdravlje. Sadržaj odgoja i obrazovanja s kojim su se studenti najmanje susretali, prema rezultatima istraživanja je siromaštvo. Pokazalo se da su studenti informirani o sadržajima odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj i svjesni su njegove važnosti. Kako bi naše društvo postalo ugodnije za življenje treba krenuti sa odgojem i obrazovanjem djece za održivi razvoj već od najranije dobi. Prije toga treba djeci omogućiti kompetentne odgojitelje koji će im pomoći izgraditi znanja i vještine potrebne za život, koji i drugi poslije nas mogu nastaviti voditi.
Keywordssustainable development contents of sustainable development competence of preschool teacher education of children for sustainable development
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-13
Parallel abstract (English)
Sustainable development is a development which satisfies the needs of nowadays and does not threaten the gratification needs of the future generations. Diversity contents of sustainable development emanates from human relation to Earth in which lives. Democracy, poorness, economy, environment, education, health, cultural identity are some contents of sustainable development. Goal of research was to explore how informed are students of undergraduate and graduate programs of early and preschool education about contents of sustainable development. Research showed that most students agree that sustainable development refers to environment but they are conscious that social life and economic development are substantially too. The most common content in practice is wildlife, followed by water, food and health. According to research, poorness is a content of sustainable development by which students met the least. That proves that students are informed enough about contents of educating children for sustainable development and they are conscious of importance of sustainable development. In order to make our planet a more pleasant place for living, it’s necessary to begin with children’s education for sustainable development as soon as possible. Before that children should enable a competent preschool teachers which will help them to build knowledge and skill needed for life which others can after us continue to lead.
Parallel keywords (Croatian)održivi razvoj sadržaji održivog razvoja kompetencije odgojitelja odgoj i obrazovanje djece za održivi razvoj
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:814256
CommitterJosipa Zetović