master's thesis
Unaprjeđenje svijesti djece predškolske dobi o održivom razvoju

Dina Lalić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleUnaprjeđenje svijesti djece predškolske dobi o održivom razvoju
AuthorDina Lalić
Mentor(s)Marija Sablić (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad daje pregled sadržaja održivog razvoja i načine na koji odgojitelji mogu svojim radom utjecati na unaprjeđenje svijesti djece predškolske dobi o održivom razvoju. Ukratko je objašnjena povijest koncepta održivog razvoja, njegove značajke, principi i važnost implementacije u odgoj i obrazovanje. Zadaća nas kao budućih odgojitelja bi trebala biti, između ostaloga, odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanje okoliša i osposobiti ih za donošenje odgovornih odluka o korištenju prostora oko njih i očuvanju okoliša, te osvijestiti da svojim odlukama i nastojanjima utječu na to u kakvom će svijetu živjeti buduće generacije čovječanstva. Rezultati istraživanja ukazuju na upoznatost odgojiteljica s temom odgoja i obrazovanja za održivi razvoj te načinima kojima razvijaju i potiču svijest o održivom razvoju u svojim predškolskim skupinama.
Keywordsimprovement of awareness of children sustainable development environmental conservation development
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-01
Parallel abstract (English)
This paper summarizes the content of sustainable development and the ways in which educators can leverage their work to improve awareness of pre-school children about sustainable development. the history of the concept of sustainable development is briefly explained, its features, principles and the importance of implementation in education. Our task as future educators should be, among other things, to educate the young generation sensitive to environmental issues and enable them to make responsible decisions about the use of the space around them and protect the environment, and raise awareness that their decisions and endevours are influencing in what kind of world will future generations of mankind live in. The results of the research indicate educators awareness with the theme of education for sustainable development and ways in which to develop and promote awareness of sustainable development in their preschool groups.
Parallel keywords (Croatian)unaprjeđenje svijesti djece održivi razvoj očuvanje okoliša razvoj
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:155214
CommitterJosipa Zetović