master's thesis
Ljekovite biljke u radu s predškolskom djecom

Marijana Đukić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Metadata
TitleLjekovite biljke u radu s predškolskom djecom
AuthorMarijana Đukić
Mentor(s)Irella Bogut (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad izraĊen je na Katedri za prirodoslovlje iz kolegija Prirodoslovlje pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Irelle Bogut i mr. sc. Ţeljka Popovića, profesora visoke škole. U ovom diplomskom radu Marijana Đukić iznijela je kratku povijest ljekovitih biljaka, pojam ljekovitih biljaka te naĉine uzgoja, branja, sušenja i ĉuvanja ljekovitih biljaka, kao i njihovo djelovanje i primjenu u svakodnevnom ţivotu. Isto tako, prikazala je i detaljan opis vrsta ljekovitih biljaka. U istraţivaĉkome dijelu provela je anketu s odgojiteljicama te projekt s predškolskom djecom u djeĉjem vrtiću. Rezultate ankete prikazala je statistiĉkom analizom, dok je projekt opisala pomoću deskriptivne metode. Istraţivanjem je nastojala saznati koliko odgojitelji znaju o ljekovitim biljkama i primjenjuju li ih u svome radu te koliko su djeca upoznata s ovom temom i što znaju o njoj. Pomoću projekta nastojala je osvijestiti djecu o vaţnosti ljekovitih biljaka te ih kroz neposredno iskustvo putem aktivnosti upoznati s razliĉitim vrstama ljekovitih biljaka i naĉinima njihove primjene. Ovim istraţivanjem pokazala je kako je više od 50 % odgojiteljica upoznato s ovom temom te su je i tijekom svoga rada i prakticirale. Isto tako, nastojala je i kod djece potaknuti zanimanje za ljekovite biljke te im prikazati vaţnost ljekovitih biljaka za ţivot i zdravlje.
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
Diploma paper was written in the Department of Natural Science, in the subject Nature and Science under the supervision of mentors Irella Bogut, Professor Ph.D. and Ţeljko Popović, College Professor, M.Sc. In this diploma paper Marijana Đukić is presenting the short history of medicinal herbs, the notion of medicinal herbs and the ways of growing, harvesting, drying and storage of medicinal herbs, as well as their operation and use in everyday life. Also, presented a detailed description of the types of medicinal herbs. In the research part conducted surveys with educators and project with preschool children in kindergarten. The results of the survey showed the statistical analysis, and the project described by means of descriptive methods. The study sought to find out how many educators know about medicinal herbs and apply them in their work and how many children are aware of this issue and what they can do about it. Using the project sought to raise awareness of children about the importance of medicinal herbs and pass them through direct experience through activities familiar with the different types of medicinal herbs and the ways of their implementation. This research showed that more than 50% of educators aware of this issue and it was during their work practiced. Similarly, sought to encourage in children an interest in medicinal herbs and show them the importance of medicinal herbs for health and life
Parallel keywords (Croatian)ljekovite biljke djeca predškolski odgoj i obrazovanje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:731349
CommitterJosipa Zetović