master's thesis
Izvanučionička nastava učenika mlađe školske dobi s posebnim potrebama

Ivana Biluš (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Odsjek za cjeloživotno obrazovanje
Metadata
TitleIzvanučionička nastava učenika mlađe školske dobi s posebnim potrebama
AuthorIvana Biluš
Mentor(s)Irella Bogut (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za prirodne znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku iz kolegija Prirodoslovlje 2 pod vodstvom mentorice izv.prof.dr.sc. Irelle Bogut i sumentora mr.sc. Željka Popovića, profesora visoke škole. Cilj provedenog istraživanja je ispitati postižu li učenici s posebnim potrebama bolje rezultate u izvanučioničkoj istraživačkoj nastavi ili u standardnoj nastavi u učionici. Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju školske godine 2014./2015. Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom koji je sadržavao 17 pitanja, od kojih su 2 zatvorenog tipa. U istraživanju je sudjelovalo 16 učitelja razredne nastave iz Osnovne škole Josipa Matoša u Vukovaru i Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Vinkovcima. Rezultati su pokazali da učenici s posebnim potrebama postižu bolje rezultate u izvanučioničkoj istraživačkoj nastavi u odnosu na standardnu nastavu u učionici i s tom tvrdnjom se slažu svi učitelji. 25% učitelja tvrdi da je takva nastava izrazito korisna za djecu s posebnim potrebama. Učitelji najviše primjenjuju metodu razgovora (16%) u izvanučioničkoj istraživačkoj nastavi, ali njih 69% smatra da je ipak metoda praktičnih radova najučinkovitija metoda. Iako su učitelji svjesni prednosti izvanučioničke istraživačke nastave, ipak njih 12% smatra da se nedovoljno koristi u nastavi. 94% učitelja smatra da su svi učenici s posebnim potrebama sposobni sudjelovati u izvanučioničkoj istraživačkoj nastavi, ali uz određenu individualizaciju pristupa.
Keywordsresearch - based outdoor science teaching teachers pupils with special educational needs Science
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Lower level organizational unitsOdsjek za cjeloživotno obrazovanje
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Specific Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeTeacher Education
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-07
Parallel abstract (English)
This graduate thesis was done at the Department of Natural Sciences at Faculty of education in Osijek, subject of Nature and Science under guidance of mentor Irella Bogut, Assoc.Prof., D.Sc. and co-mentor Željko Popović, M.Sc., College Prof. The aim of this study is to investigate whether pupils with special educational needs achieve better results in research - outdoor science teaching than in regular teaching in the classroom. The survey was conducted in March and April 2015 with anonymous questionnaire which consists of 17 questions of which 2 were closed. The study included 16 teachers from Josip Matoš Primary School in Vukovar and Antun Gustav Matoš Primary School in Vinkovci. The results showed that pupils with special educational needs achieve better results in research - based outdoor science teaching compared with regular teaching in the classroom and all teachers agreed with this statement. 25% of teachers believe that this kind of teaching is very useful for pupils with special educational needs. Teachers mostly apply method of conversation (16%) in research - based outdoor science teaching, but 69% of them believe that practical work method is the most effective method. Although teachers are aware of benefits of research - based outdoor science teaching, still 12% of them think that it is not enforced often enough in their work. 94% of teachers believe that all pupils with special educational needs can participate in research - based outdoor science teaching but they need individualization of access.
Parallel keywords (Croatian)izvanučionička istraživačka nastava učitelji razredne nastave učenici s posebnim potrebama Priroda i društvo
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:055546
CommitterJosipa Zetović