undergraduate thesis
Bacanje, hvatanje i gađanje u djece predškolske dobi

Maja Jurešić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleBacanje, hvatanje i gađanje u djece predškolske dobi
AuthorMaja Jurešić
Mentor(s)Mara Šumanović (thesis advisor)
Abstract
U današnje vrijeme djeca se sve manje bave tjelesnim aktivnostima. Slobodno vrijeme zauzimaju računala, mobiteli i ostala virtualna tehnologija, a sve manje igre i kretanje. U dječjima vrtićima, kao i u drugim odgojno-obrazovnim institucijama i drugim segmentima društvo nužno je osvijestiti niz pozitivnih učinaka na zdravlje koje nam pruža tjelesna aktivnost. Tjelesna aktivnost sastavni je dio života i trebala bi se provoditi svakodnevno kroz šetnje i na organizirani, natjecateljski ili individualno rekreativni način. Raznovrsni sadržaji igre i kretanja omogućuju djeci optimalne uvijete razvoja u svim njegovim segmentima. Cilj ovog rada je sagledati mogućnosti utjecaja na razvoj djece sadržaja gibanja bacanja, hvatanja i gađanja u provedbi programa tjelesne i zdravstvene kulture djece predškolske dobi. U radu su sagledane razvojne karakteristike djece, ciljevi i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture, struktura programskih sadržaja u ovom području. Posebno su prikazani sadržaji bacanja, hvatanja i gađanja, njihov utjecaj na realizaciju zadaća tjelesne i zdravstvene kulture. Poseban segment ovog rada odnosi se na prikaz primjera bacanja, hvatanja i gađanja u različitim organizacijskim oblicima rada ovog odgojno obrazovnog područja. Stoga ovaj rad može koristiti odgojiteljima u vrtićkim ustanovama u realizaciji cilja i zadaća tjelesno-zdravstvenog odgojno obrazovnog područja.
Keywordscatching and hitting preschool children physical and health education throwing
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate pre-school education
Academic title abbreviationuniv.bacc.praesc.educ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-25
Parallel abstract (English)
Nowadays, children are less involved in physical activities. Leisure occupying computers, mobile phones and other virtual technologies and fewer games and movement. In kindergarten, as well as other educational institutions and other sectors of society, it is necessary to become aware of a number of positive effects on health, which provides us with physical activity. Physical activity is an essential part of life and should be carried out every day by walking and organized, competitive or individual recreational way. A variety of games and activities allow children movements optimal conditions of development in all its segments. The aim of this study was to assess the possibilities of influence on children's development of content motions of throwing, catching and shooting in the implementation of physical education of preschool children. The paper presents the development of the children, the goals and objectives of physical education, the structure of programs in this area. In particular, presents the contents of throwing, catching and shooting, their impact on the realization of the tasks of physical education. A special segment of this work concerns the presentation of examples of throwing, catching and shooting in a variety of forms of organization of work of the educational areas. Therefore, this work can be used educators in kindergarten institutions in realizing the goals and tasks of physical-health of the educational areas.
Parallel keywords (Croatian)Bacanja djeca predškolske dobi hvatanja i gađanja tjelesna i zdravstvena kultura.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:181838
CommitterJosipa Zetović