undergraduate thesis
Životni vijek čovjeka - različite etape čovjekova razvoja

Dajana Špoljarić (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Metadata
TitleŽivotni vijek čovjeka - različite etape čovjekova razvoja
AuthorDajana Špoljarić
Mentor(s)Irella Bogut (thesis advisor)
Abstract
Rast je proces kvantitativnih promjena koje se odnose na povećanje dimenzija tijela promjenama u strukturi pojedinih tkiva i organa. Razvoj je proces kvalitativnih promjena koje su prvenstveno uzrokovane sazrijevanjem i diferenciranjem struktura pojedinih tkiva, organa i cijelog organizma. Faktori rasta su: genetski, spol, sezonske varijacije, rasa, ekološki uvjeti, prehrana, bolest, društveno i imovinsko stanje. Faktori koji utječu na poremećaje u rastu: zlostavljanje i psihička trauma (može ograničiti tjelesni rast i prouzročiti trajna oštećenja mozga, kao i druga tjelesna oštećenja). Životni vijek čovjeka započinje prenatalnim razdobljem koje je vrijeme od začeća do rođenja. Od rođenja djeteta počinje dojenačka dob koja traje do prve godine života. Predškolsko razdoblje počinje drugom godinom djetetova života gdje se usporava brzina rasta u visinu i težinu. Dijete istražuje svijet oko sebe, te je vidljiva velika mentalna i motorička aktivnost. Potkožno masno tkivo počinje se postupno smanjivati u korist mišićne mase. Sredinom druge godine hod djeteta postaje sigurniji, a krajem druge godine djeca i trče bez padova. Školska dob obuhvaća vrijeme od početka sedme godine do ulaska u pubertet. Najvažnija promjena na djeci je to što je mliječno zubalo zamijenjeno trajnim. Pubertet je razdoblje u kojemu se događaju kemijske i fizičke promjene u tijelu koje omogućuju stvaranje potomstva. Kod mladića prvi znak je povećanje testisa, a krajem puberteta u dječaka se povećava grkljan i glas postaje dublji. Za djevojčice prvi znak je povećanje dojki, te se pojavljuje prva menstruacija. U kasnije odraslo doba ulaze ljudi nakon šezdeset i pete godine života. Promjene su vidljive na cjelokupnom vanjskom izgledu tijela. Dolazi do slabljenja svih osjetila, posebno vida i sluha. Kognitivne sposobnosti opadaju, a pamćenje starih ljudi je generalno; lakše pamte što su davno doživjeli.
Keywordsprenatal period infancy infant preschool age school age puberty
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Human Physiology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate pre-school education
Academic title abbreviationuniv.bacc.praesc.educ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-05
Parallel abstract (English)
Growth is a process of quantitative changes related to the increase in size of the body changes in the structure of certain tissues and organs. Development is a process of qualitative change that are primarily caused by the maturation and differentiation of structures of certain tissues, organs and the whole organism. Growth factors are: genetic, sex, seasonal variation, race, environmental conditions, diet, disease, social and financial status. Factors affecting the growth disorders: abuse and psychological trauma (may limit the body's growth and cause permanent brain damage and other physical damage). A human life begins prenatal period of time from conception to birth. Since the birth of the child begins infancy, which lasts until the first year of life. Preschool period begins the second year of a child's life where it slows down the rate of growth in height and weight. The child explores the world around him, and show a great mental and motor activity. Subcutaneous adipose tissue starts to gradually decrease in favor of muscle mass. In the middle of the second year running child becomes more secure, and at the end of the second year the children and run without falling. School Age covers the time from the beginning of the seventh year until the age of puberty. The most important change to the children is that the milk teeth replaced by permanent. Puberty is the period in which they occur ii chemical physical changes in the body that allow the generation of offspring. When a young man first sign of an increase in the testes, and at the end of puberty in boys increases the larynx and voice becomes deeper. For girls, the first sign of a breast augmentation, and appears first menstruation. In later adulthood enter people after sixty-five years of age. The changes are visible in the overall external appearance of the body. Coming to the weakening of all the senses, especially sight and hearing. Cognitive abilities decline, and the memory of elderly people generally; easier to remember as long experienced.
Parallel keywords (Croatian)prenatalno razdoblje dojenačka dob dojenče predškolska dob školska dob pubertet
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:704615
CommitterJosipa Zetović