undergraduate thesis
Prostorno materijalno okruženje u dječjem vrtiću

Dora Akšamović (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Department of Social Sciences
Metadata
TitleProstorno materijalno okruženje u dječjem vrtiću
AuthorDora Akšamović
Mentor(s)Stanislava Irović (thesis advisor)
Tijana Borovac (thesis advisor)
Abstract
U suvremenom svijetu u kojem roditelji osim roditeljske uloge često imaju i radnu, u većini slučajeva, djecu povjeravaju na brigu odgajateljima u dječjim vrtićima. Prema tome djeca veliki dio vremena provode u dječjem vrtiću te im je potrebno osigurati kvalitetno materijalno okruženje. Suvremeni pristupi usmjereni na dijete pokazuju koliko velik značaj ima kvalitetno materijalno okruženje na cjelovit djetetov razvoj. U kostruktivističkoj paradigmi i na njoj zasnovanom kurikulumu, temeljno polazište je da se znanje i spoznaje izgrađuju, konstruiraju, stječu i razvijaju aktivnim sudjelovanjem djeteta, izravnim stjecanjem iskustva, stalnim istraživanjem svijeta oko sebe i s posrednom i neposrednom interakcijom sa svojim materijalnim i socijalnim okruženjem, a ne izravnim podučavanjem djeteta. Stoga možemo reći da je okruženje esencijalni izvor učenja. Kvalitetno oblikovano okruženje vrtića ima visoki obrazovni potencijal, pa se može reći da su kvaliteta iskustva djece i perspektiva njihova učenja proporcionalne upravo kvaliteti tog okruženja. Pomno odabranom i pedagoški promišljenom ponudom materijala, uvelike možemo utjecati na kvalitetu djetetovih znanja i intrizičnu motivaciju za istraživanje. Cilj završnog rada je ukazati na važnost ne samo stvaranja kvalitetnog unutarnjeg materijalnog okruženja nego i pažnju posvetiti vanjskom materijalnom okruženju koje djeci pruža velike mogućnosti. U radu su analizirani vanjski prostori deset dječjih vrtića , njihova opremljenost i funkcionalnost.
Keywordsmaterial environment kindergarten outdoor area The Curriculum for early and pre-school education
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Lower level organizational unitsDepartment of Social Sciences
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate pre-school education
Academic title abbreviationuniv.bacc.praesc.educ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-11
Parallel abstract (English)
In this modern world people usually besides parenting have their own jobs, and in many cases they enroll kids in kindergarten. Thus children spend a lot of time in kindergarten, and they need to provide quality material environment. Many modern approaches that are child- centered shows that a quality created environment has a significant impact on child’s holistic development. In Curriculum the starting point is that knowledge is building and developing during the child exploration. So we can say that the environment is essential source of learning. Well-designed environment has a high educational potential, so we can say that the quality of experience of children and their learning perspective is proportional to the quality of the environment. Choosing carefully and pedagogically thoughtful materials, we can greatly affect the quality of the child's knowledge and motivation for research. The aim of the dissertation is to emphasize the importance of not only creating quality interior material environment but also pay attention to the external material environment that provides children with great potential. The paper analyzes the exterior spaces ten kindergartens, their equipment and functionality.
Parallel keywords (Croatian)prostorno i materijalno okruženje vanjski prostor dječjeg vrtića kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:351242
CommitterJosipa Zetović