master's thesis
Uloga estetskog odgoja u ranom učenju engleskog kao stranog jezika

Marina Lukačević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
Metadata
TitleThe Role of Aesthetic Education in Early EFL Learning
AuthorMarina Lukačević
Mentor(s)Višnja Pavičić Takač (thesis advisor)
Abstract
Aesthetics is a philosophical discipline dealing with the sensory cognition of the truth realized as beauty. According to Kant, a beautiful work of art is created by a genius in the free use of her cognitive powers of imagination and understanding. The present study attempted to apply Kants aesthetic insights to FL vocabulary learning. A theoretical design of an aesthetic vocabulary strategy was offered and the additive effect of its application as opposed to imagery technique was tested in a young learners classroom. Thirty-five first-year EFL learners aged six to seven were taught six new vocabulary items out of which the aesthetic strategy was applied to one item only, whereas the rest were treated using the imagery strategy. The retention of the experimental item was measured against the retention of the control items using a simple word-picture matching test at three different occasions following the instruction. The third test was followed by a test in which the participants had to match their drawing of the referent of the experimental word to its written form. The results show that the experimental word did not test statistically significantly better against the control words. However in the drawing stimulus test, the experimental word did outperform three out of five control words from the third test, including the experimental word, with a statistically significant difference. This indicates that the aesthetic strategy might have an advantage over the imagery strategy in the written form retention and meaning association.
Parallel title (English)Uloga estetskog odgoja u ranom učenju engleskog kao stranog jezika
Committee MembersVišnja Pavičić Takač (committee chairperson)
Draženka Molnar (committee member)
Tanja Gradečak Erdeljić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Anglistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePhilosophy (double major); specializations in: Teacher Training
Study specializationTeacher Training
Academic title abbreviationmag. educ. phil.
Genremaster's thesis
Language English
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (Croatian)
Estetika je filozofska disciplina čiji je predmet osjetilna spoznaja istine koja se očituje kao ljepota. Prema Kantovu učenju, lijepo umjetničko djelo stvara genij pri slobodnoj upotrebi svojih spoznajnih moći mašte i razuma. Ovo istraživanje predstavlja pokušaj primjene Kantovih estetskih uvida na učenje vokabulara stranog jezika. Ponuđen je teorijski nacrt estetske strategije učenja stranog vokabulara te je testiran učinak njezine primjene u usporedbi sa strategijom slikovite predodžbe u ranoj školskoj dobi. Trideset i pet šest- i sedmogodišnjih učenika engleskog kao stranog jezika je sudjelovalo u istraživanju u kojemu im je predstavljeno šest novih riječi, pri čemu je samo na jednu primijenjena estetska strategija, dok su ostale riječi tretirane strategijom slikovite predodžbe. Jednostavnim testom sparivanja slike i riječi u tri prilike s različitim vremenskim odmacima je mjereno zadržavanje eksperimentalne riječi u usporedbi s kontrolnim riječima. Nakon trećeg testa proveden je test u kojem su sudionici trebali spariti svoj crtež referenta eksperimentalne riječi s odgovarajućim pisanim oblikom riječi. Rezultati pokazuju da uspjeh rješavanja eksperimentalne riječi nije statistički značajno bolji od onoga kontrolnih riječi. Međutim, u testu s crtežom eksperimentalna je riječ bila riješena bolje od triju kontrolnih riječi (od ukupno pet) na trećem testu, uključujući eksperimentalnu riječ, i to sa statistički značajnom razlikom. Rezultati upućuju na to da bi estetska strategija mogla biti učinkovitija od strategije slikovite preodžbe kada se radi o zadržavanju pisanog oblika riječi i pridruživanja odgovarajućeg značenja.
Parallel keywords (Croatian)aesthetics imagination imagery aesthetic strategy estetika mašta strategija slikovite predodžbe estetska strategija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:937891
CommitterGordana Gašo