master's thesis
Group Work in Teaching Morphology

Marija Sigurnjak (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
Metadata
TitlePrimjena skupinskoga rada u nastavi morfologije
AuthorMarija Sigurnjak
Mentor(s)Vesna Bjedov (thesis advisor)
Abstract
Ovaj diplomski rad govori o primjeni skupinskoga rada u nastavi morfologije, a sastoji se od trinaest poglavlja. Prvo je poglavlje ujedno uvodni dio rada, nakon kojega slijedi razrada koju čine dvije cjeline. Prvi dio razrade odnosi se na teorijski dio istraživanja te obuhvaća pet poglavlja, u kojima se skupinski oblik rada prikazuje s terminološkog, povijesnog i organizacijskog gledišta, pri čemu se poseban naglasak stavlja na skupinski rad kao jedan od oblika suradničkog učenja. Poglavlje u kojemu se govori o organizaciji skupinskoga rada u nastavi podijeljeno je na osam potpoglavlja radi bolje preglednosti. Šestim se poglavljem iznosi teorijski aspekt primjene skupinskoga rada u nastavi morfologije. Drugi dio razrade odnosi se na empirijski dio istraživanja, a čine ga četiri poglavlja. U prvim trima poglavljima empirijskoga dijela rada iznose se predmet i cilj istraživanja te se govori o metodologiji istraživanja, kao i o odabiru ispitanika. U desetomu poglavlju ovoga diplomskoga rada prikazuju se rezultati ankete, provedene među osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima, o zastupljenosti skupinskoga oblika rada u nastavi morfologije te se o njima raspravlja. Anketa je obuhvatila deset tvrdnja te su rezultati za svaku tvrdnju prikazani u zasebnom potpoglavlju. Nakon interpretacije dobivenih rezultata i rasprave slijedi zaključni dio rada u jedanaestomu poglavlju. Na kraju rada nalaze se popis literature i izvora te prilozi.
Parallel title (English)Group Work in Teaching Morphology
Committee MembersMelita Aleksa Varga (committee chairperson)
Vesna Bjedov (committee member)
Zoltan Medve (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Interdisciplinary Humanistic Studies
Teaching Methods in the Humanistic Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature (double major); specializations in: Teacher Training, Research Studies
Study specializationTeacher Training
Academic title abbreviationmag. philol. croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel keywords (Croatian)skupinski rad nastava morfologije suradničko učenje zastupljenost skupinskoga rada u nastavi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:072979
CommitterBernardica Plašćak