master's thesis
The characteristics of groups involved in the violence on the internet and the consequences of violence

Antonija Marjanović (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
Metadata
TitleObilježja skupina uključenih u nasilje preko interneta i posljedice tog nasilja
AuthorAntonija Marjanović
Mentor(s)Daniela Šincek (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlikuju li se sudionici koji imaju različite uloge s obzirom na nasilje preko interneta u nekim obilježjima te ispitati ulogu uključenosti u nasilje u objašnjenju depresivnosti, anksioznosti i stresa. U istraživanju je sudjelovalo 217 učenika osnovnih i srednjih škola. Korišteni su sljedeći upitnici: Upitnik o nasilju preko interneta, Skala depresivnosti, anksioznosti i stresa (DASS 21) i Upitnik sociodemografskih obilježja. Rezultati su pokazali da učenici srednjih škola češće čine i doživljavaju nasilje nego učenici osnovnih škola. Mladići čine više nasilja u odnosu na djevojke, ali nema razlike u doživljavanju nasilja s obziorm na spol. Nadalje, formirane su četiri skupine: žrtve, nasilnici, žrtve/nasilnici i neuključeni. Rezultati pokazuju da žrtve/nasilnici imaju lošiji školski uspjeh od neuključenih u nasilje te žrtava. Žrtve/nasilnici provode više vremena na internetu radnim danom u odnosu na neuključene u nasilje te više vremena vikendom u odnosu na žrtve, nasilnike i neuključene u nasilje. Žrtve/nasilnici imaju više razine depresivnosti od neuključenih u nasilje te više razine anksioznosti i stresa u odnosu na neuključene u nasilje i nasilnike. Konačno, rezultati su pokazali da je doživljavanje nasilja značajan prediktor depresivnosti, anksioznosti i stresa te da ima ulogu medijatora u odnosu činjenja nasilja i depresivnosti, anksioznosti i stresa. Zaključak izveden iz provedenog istraživanja je da žrtve/nasilnici imaju najlošije psihosocijalno funkcioniranje te da činjenje nasilja isključivo preko doživljenog nasilja doprinosi većoj razini depresivnosti, anksioznosti i stresa.
Keywordscybervictimization cyberbullying depression anxiety stress
Parallel title (English)The characteristics of groups involved in the violence on the internet and the consequences of violence
Committee MembersDaniela Šincek (committee chairperson)
Ana Kurtović (committee member)
Silvija Ručević (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Social Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePsychology (single major); specializations in: Teacher Training
Study specializationTeacher Training
Academic title abbreviationmag. psych.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-07
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to determine differences among the participants, who have different roles with regard to cyberbullying, in some characteristics and examine the role of involvement in cyberbullying in explaining of depression, anxiety and stress. The study included 217 primary and high schools students. Following questionnaires were used: Cyber victim and bullying scale, Depression Anxiety Stress Scales (DASS 21) and Sociodemographic questionnaire. The results showed that high school students more often commit cyberbullying and experience cybervictimization than elementary school students do. Boys bully more than girls do, but there are no differences in victimization regard to gender. Furthermore, four groups were formed: victims, bullies, victims/bullies and uninvolved. The results show that victims/bullies have poorer school performance than those of uninvolved and victims. Victims/bullies spend more time on the internet during weekdays compared to uninvolved and more time during weekends compared to victims, bullies and uninvolved. Victims/bullies have higher levels of depression compared to uninvolved and higher levels of anxiety and stress compared to uninvolved and bullies. Finally, the results showed that the victimization is a significant predictor of depression, anxiety and stress, and has the role of mediator in bullying and depression, anxiety and stress relationship. The conclusion derived from this study is that victims/bullies have the worst psychosocial functioning and that bullying only through experienced victimization contributes to higher levels of depression, anxiety and stress.
Parallel keywords (Croatian)doživljavanje nasilja preko interneta činjenje nasilja preko interneta depresivnost anksioznost stres
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:688767
CommitterBernardica Plašćak