undergraduate thesis
The social influence with emphasizing on the minority influence

Mirna Džindo (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Metadata
TitleSocijalni utjecaji s posebnim naglaskom na utjecaj manjine
AuthorMirna Džindo
Mentor(s)Daniela Šincek (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad bavi se objašnjavanjem nekoliko oblika socijalnih utjecaja obuhvaćajući time konformizam, pokoravanje autoritetu, popuštanje i utjecaj manjine. Izdvojeni su i opisani čimbenici koji povećavaju ili smanjuju taj utjecaj te uvjeti kada do nekih društvenih utjecaja dolazi ili pak ne dolazi. Nastojao se dati odgovor na pitanja poput, mijenjaju li pojedinci svoja gledišta kada uvide da se ona ne slažu s gledištima većine, zbog čega se ljudi pokoravaju autoritetu, u kojim uvjetima se manjine uspijevaju oduprijeti utjecaju većine, može li manjina promijeniti mišljenje većine i kakva ona mora biti da bi to uspjela. Sažeto su opisana pionirska i najznačajnija istraživanja iz ovog područja, kao i njihovi rezultati i implikacije. Neki mehanizmi djelovanja zajednički su svim socijalnim utjecajima. U ovom radu je, pak, stavljen naglasak na manjinski utjecaj, sličnosti, ali još više na razlike ovog tipa socijalnog utjecaja u odnosu na ostale. Sukladno tome, cilj rada je dati pregled spomenutih socijalnih utjecaja i pri tome se posebno osvrnuti na utjecaj manjina. Osim objašnjenja općih saznanja o manjinskom utjecaju, radom su obuhvaćeni i neki od osnovnih modela, teorija i nalaza o manjinskom utjecaju u istraživanju stavova.
Keywordssocial influence conformity minority influence obedience to authority compliance
Parallel title (English)The social influence with emphasizing on the minority influence
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Lower level organizational unitsOdsjek za psihologiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Social Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmePsychology (single major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. psych.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-10
Parallel abstract (English)
This paper deals with explanations of social influences, including conformity, obedience to authority, compliance and minority influence. The factors that enhance or decrease that influence, as well as conditions when the influences will show, are specified and described. The attempt was to provide answers to questions like, do people change their opinion when they realize it differs from the opinion of majority, why do people obey to authority, under which conditions minorities succeed to resist the majority influence, can minority change majority's opinion and what characteristics that minority needs to have in order to do so. Also, some of the pioneering and most important research in this field and their results and implications are briefly described. All social influences share certain functioning mechanisms. The emphasis of this paper is on the minority influence, similarities, but even more, differences of this type of influence in comparison to other social influences. Accordingly, the aim of the paper is to give an overview of the mentioned social influences putting special emphasis on the minority influence. Beside general findings about minority influence, the paper includes some of the basic models, theories and findings in minority influence in attitude research.
Parallel keywords (Croatian)socijalni utjecaj konformizam utjecaj manjine pokoravanje autoritetu popuštanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:088476
CommitterGordana Gašo