master's thesis
Creative Problem Solving Approach in Teaching Morphology

Ivana Hozijan (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
Metadata
TitleProblemsko-stvaralački pristup u nastavi morfologije
AuthorIvana Hozijan
Mentor(s)Vesna Bjedov (thesis advisor)
Abstract
Ovaj se rad bavi problemsko-stvaralačkim pristupom u nastavi morfologije. U prvome dijelu rada objašnjavaju se pojmovi metodički sustav i metodički pristup. Nadalje, detaljno se objašnjava problemsko-stvaralački sustav u nastavi hrvatskoga jezika s posebnim osvrtom na njegovu pojavu, afirmaciju i značajke. Pojašnjava se uloga učitelja, koji planira nastavni proces i postaje njegovim moderatorom, uloga učenika, koji postaje nositelj nastavnog procesa te problemsko pitanje, koje pokreće istraživanje problema. U istome se dijelu rada prikazuju i razjašnjavaju oblici problemske nastave prema klasifikaciji Stjepka Težaka. Teorijski dio obuhvaća i prikaz morfoloških sadržaja nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi (gimnaziji) s osvrtom na njihov udio u planu i programu. Kako bi se teorijske odrednice provjerile u praksi, provedeno je istraživanje o primjeni problemsko-stvaralačkoga pristupa u nastavi morfologije u osnovnim i srednjim školama iz Osijeka, Čepina, Čačinaca, Županje, Valpova i Vukovara. Trideset i šest nastavnika hrvatskoga jezika ispunjavalo je anketu koja se odnosila na čestotnost i način primjene problemsko-stvaralačkoga pristupa, čestotnost primjene oblika problemske nastave prema Težakovoj klasifikaciji, aktivnost učenika te prednosti i nedostatke problemsko-stvaralačkoga pristupa u praksi. Rezultati su pokazali da najviše ispitanika ponekad primjenjuje problemsko-stvaralački pristup te da ga najviše njih ponekad kombinira s drugim pristupima. Najviše je ispitanih nastavnika procijenilo da su učenici na nastavnome satu morfologije na kojemu se primjenjuje problemsko-stvaralački pristup ponekad aktivni i aktivni. Što se tiče oblika problemske nastave, ispitanici najviše primjenjuju oblike promatranje gramatičkih činjenica i rješavanje gramatičkih zadaća. Najviše ispitanih nastavnika kao prednost je istaknulo aktivnu ulogu učenika, dok se nedostatci tiču nedostatka vremena za provedbu problemsko-stvaralačkoga pristupa ili količine vremena koju treba utrošiti na pripremu nastavnoga sata.
Parallel title (English)Creative Problem Solving Approach in Teaching Morphology
Committee MembersKrešimir Šimić (committee chairperson)
Kristina Peternai Andrić (committee member)
Vesna Bjedov (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature (double major); specializations in: Teacher Training, Research Studies
Study specializationTeacher Training
Academic title abbreviationmag. philol. croat.
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEnglish Language and Literature (double major); specializations in: Teacher Training, Translation and Interpreting Studies, Philology
Study specializationPhilology
Academic title abbreviationmag. philol. angl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-24
Parallel keywords (Croatian)problemsko-stvaralački pristup morfologija problemsko pitanje učenik učitelj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:316522
CommitterBernardica Plašćak