master's thesis
Relationship between autobiographical memory, self-perception and metacognition

Ena Pavić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Metadata
TitleOdnos autobiografskog pamćenja, samopercepcije i metakognicije.
AuthorEna Pavić
Mentor(s)Vladimir Kolesarić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos autobiografskog pamćenja, samopercepcije i metakognicije kao i utvrditi spolne razlike u korištenju socijalne funkcije autobiografskog pamćenja, u razini zabrinutosti i u samopercepciji koja se odnosi na doživljaj sebe u bliskim prijateljstvima. U istraživanju je sudjelovalo 272 studenta trećih godina preddiplomskih studija i prvih godina diplomskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Instrumenti koji su korišteni u istraživanju su Skala razmišljanja o životnim iskustvima, Upitnik metakognicije i Profil samopercepcije za studente. Kao što se očekivalo, utvrđena je pozitivna povezanost metakognicije i direktivne funkcije autobiografskog pamćenja. Istraživanjem je također utvrđeno kako je socijalna funkcija autobiografskog pamćenja statistički značajno, ali neznatno pozitivno povezana s dvije socijalne domene samopercepcije, a to su Odnos s roditeljima i Humor. Pretpostavilo se da će studentice u odnosu na studente imati više rezultate na mjerama zabrinutosti te socijalnoj funkciji autobiografskog pamćenja i socijalnoj domeni samopercepcije. Utvrđeno je kako postoji statistički značajna razlika za subskalu Bliska prijateljstva, pri čemu su studentice imale više rezultate, dok spolne razlike nisu utvrđene za socijalnu funkciju. Suprotno pretpostavci, studenti su imali statistički značajno više rezultate na mjerama zabrinutosti od studentica.
Keywordsautobiographical memory self – perception metacognition gender differences
Parallel title (English)Relationship between autobiographical memory, self-perception and metacognition
Committee MembersSilvija Ručević (committee chairperson)
Ana Kurtović (committee member)
Vladimir Kolesarić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
General Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePsychology (single major); specializations in: Teacher Training
Study specializationTeacher Training
Academic title abbreviationmag. psych.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-30
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to examine the relationship between autobiographical memory, self – perception and metacognition and to examine gender differences in worry, social function of autobiographical memory and self – perception of close friendships. Sample consisted of 272 college students of different faculties of University J.J. Strossmayer in Osijek. The following instruments were used: Thinking About Life Experiences – TALE, Self – Perception Profile for College Students and Meta – Cognition Questionnaire. As expected, the results showed positive relationship between metacognition and directive function of autobiographical memory. The study showed a statistically significant low positive relationship between social function of autobiographical memory and two social domains of self – perception which are Parent relationships and Humor. It was assumed that female students will score higher than male students on measures of worry, social function of autobiographical memory and social domain of self – perception. It has been found statistically significant difference for subscale of Close friendships, wherein female students scored higher, while gender differences were not found for social function. Contrary to the assumption, male students scored statistically significant higher than female students on measures of worry.
Parallel keywords (Croatian)autobiografsko pamćenje samopercepcija metakognicija spolne razlike
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:792418
CommitterBernardica Plašćak