master's thesis
Nietzsche and the Buddhist Concept of the World

Sanja Džalto (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Metadata
TitleNietzsche i buddhistički pojam svijeta
AuthorSanja Džalto
Mentor(s)Boško Pešić (thesis advisor)
Abstract
Ovaj diplomski rad zamišljen je kao komparativna analiza Nietzscheove filozofije i učenja Gotame Buddhe, uključujući i poneke osvrte na buddhističku filozofiju nakon Buddhe. Cijeli prvi dio posvećen je Nietzscheu i njegovomu negativnom odnosu prema cjelokupnoj europskoj filozofiji prije njega, iako u Heraklitovoj misli nalazi korijen svoga vlastitoga filozofiranja. Nietzsche predskazuje europski nihilizam jer stare vrijednosti više ne vrijede, a za uspostavu novih društvo još nije dovoljno zrelo. Na sličan se način Buddha odnosi prema svojoj tradiciji, smatrajući jednu od glavnih zabluda indijske misli vjeru u postojanje trajnoga sopstva, odnosno duše. Srž Buddhina učenja uključuje nauk o četiri plemenite istine i osmerostrukomu plemenitomu putu koji vodi dokončanju patnje. Buddhin nauk kulminira u razotkrivanju prirode svijeta koja je ništetna, odnosno u čijem je „temelju“ praznina, te u nirvaničkom oslobođenju od samsaričkoga kruga ponovnih rođenja. U trećemu dijelu bavili smo se Nietzscheovim i buddhističkim odnosom prema patnji, koji se kod Nietzschea očituje kao amor fati, a u buddhizmu u prevladavanju patnje, odnosno realizaciji nirvāṇe. Također smo istražili njihov odnos prema svijetu i razloge za gađenje spram istoga. Na kraju smo podastrijeli jednaku važnost razumijevanja istočnjačke i zapadnjačke filozofije i važnost suvremenosti i aktualnosti velikih filozofa prošlosti, te pokazali zašto je važno težiti univerzalnoj filozofiji.
Keywordsnihilism suffering void amor fati nirvāṇa disgust universal philosophy
Parallel title (English)Nietzsche and the Buddhist Concept of the World
Committee MembersVladimir Jelkić (committee chairperson)
Hrvoje Lepeduš (committee member)
Boško Pešić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philosophy
Ontology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePhilosophy (double major); specialization in: Teacher Training
Study specializationTeacher Training
Academic title abbreviationmag. educ. phil.
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEnglish Language and Literature (double major); specializations in: Teacher Training, Translation and Interpreting Studies, Philology
Study specializationTeacher Training
Academic title abbreviationmag. philol. angl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-18
Parallel abstract (English)
The aim of this thesis is a comparative analysis of Nietzsche's philosophy and Gotama Buddha's doctrine, including, also, some reviews of the Buddhist philosophy after the Buddha. The whole first part is about Nietzsche and his attitude towards the entire European philosophy before him, which is essentially negative, although he finds the origins of his own philosophizing in Heraclitus' thought. Nietzsche anticipates the European nihilism, because the old values are no longer valid, and the society is not sophisticated enough to establish the new ones. Similarly, the Buddha refers to his own tradition, considering one of the main misconceptions of the Indian thought to be a belief in the permanent self, i.e. soul. The core of the Buddha's teaching includes the doctrine of the four noble truths and the noble eightfold path leading to the cessation of suffering. The Buddha's teaching culminates in exposing the nature of the world as emptied, i.e. whose basis is a void, and in a liberation from the samsāra's circle of rebirth. In the third part, we brought the basic Nietzsche's and Buddhist theories into a relationship in view of their attitudes towards suffering, which is manifested in Nietzsche's thought as amor fati, and in Buddhism as overcoming of suffering, i.e. the realization of nirvāṇa. In addition, we examined their relationship with the world, and the reasons for disgust upon it. The appendix is a kind of a contribution to the comparative philosophy, where we defended the equal importance of understanding both eastern and western philosophy, as well as the importance of modernity and actuality of the big philosophers from the past, and showed why it is important to strive towards the universal philosophy.
Parallel keywords (Croatian)nihilizam patnja praznina amor fati nirvāṇa gađenje univerzalna filozofija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:955556
CommitterBernardica Plašćak