undergraduate thesis
Attitudes toward the Roma

Mihaela Turalija (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Metadata
TitleStavovi prema Romima
AuthorMihaela Turalija
Mentor(s)Daniela Šincek (thesis advisor)
Abstract
U gotovo svim aspektima društvenog života neprestano tražimo da drugi ljudi izraze svoj stav, iznosimo naše stavove drugima, a i nerijetko pokušavamo promijeniti stavove drugih. Stavovi se često temelje na snažnoj emotivnoj osnovi. Stoga su oni važni za razumijevanje stereotipa, predrasuda, diskriminacije, a i međuljudske privlačnosti. Kako su stavovi prema manjinama obično negativni i stereotipni, ovaj rad ima za cilj opisati kakve stavove ljudi imaju prema Romima. U prvom dijelu rada bit će objašnjeno kako su se stavovi prema Romima oblikovali kroz povijest. Ovdje će se spomenuti kako neke karakteristike poput boje kože, niskog obrazovanja te načina zarađivanja mogu utjecati na stavove prema Romima. U drugom dijelu rada, pokušat će se odgovoriti na pitanje smanjuju li se u područjima svakodnevnog kontakta, komunikacije i neposrednih osobnih odnosa, stereotipi i predrasude te socijalna distanca prema Romima. U radu se, također, analiziraju istraživanja o predrasudama kod djece. Prvo će se izložiti kakve su predrasude kod djece prema Romima u odnosu na predrasude prema drugim etičkim grupama. Zatim će se razjasniti razlike u predrasudama kod djece i njihovih roditelja kako bi bilo jasnije kakav je utjecaj odgoja i socijalizacije u stvaranju predrasuda prema Romima. Kako su Romi jedna od najmanje uspješnih grupa u obrazovanju, opisat će se i kakve stavove nastavnici u školama imaju prema njima. Na kraju rada, objasnit će se mijanjaju li škole, koje provode inkluzivne mjere i pomažu učenicima Romima da se bolje uklope u obrazovni sustav, stavove nastavnika na pozitivnije.
Keywordsattitudes the Roma prejudices stereotypes
Parallel title (English)Attitudes toward the Roma
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Lower level organizational unitsOdsjek za psihologiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Social Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmePsychology (single major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. psych.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-21
Parallel abstract (English)
In all aspects of our social lives we ask other people to express their attitudes, we express our own attitudes and we often try to influence the attitudes of others. Attitudes are often based on strong emotional foundation and because of that they are important for understanding stereotypes, prejudice, discrimination and interpersonal attraction. Since people usually have negative attitudes and a lot of stereotypes about minorities, the purpose of this paper is to describe attitudes toward Roma (or Romani). First part of this paper explains how the attitudes toward Roma developed through history. It will be mentioned how some characteristics like skin color, low education and way of earning money can affect attitudes toward Roma. Second part of this paper will address the question if everyday contact, communication and direct personal relationships can decrease stereotypes, prejudices and social distance toward Roma. Furthermore, this paper analyzes research about prejudice in children. Firstly, prejudice in children toward Roma will be compared to prejudice toward other ethnic groups. Secondly, the differences in prejudice between children and their parents will be considered to explore the impact of upbringing and socialization in forming prejudice toward Roma. Due to the fact that Roma is one of the groups with lowest success in education, attitudes of teachers in schools toward Roma will be described. Finally, it will also be explained if the schools with inclusive measures that help Roma students adjust better to education system have positive effect on attitudes of teachers.
Parallel keywords (Croatian)stavovi Romi predrasude stereotipi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:086709
CommitterGordana Gašo