undergraduate thesis
Gifted children

Ivana Mišić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju
Metadata
TitleDarovita djeca
AuthorIvana Mišić
Mentor(s)Daniela Šincek (thesis advisor)
Abstract
Darovitost čini interakcija osnovnih skupina osobina: natprosječnih općih ili specifičnih sposobnosti, osobina ličnosti i visokog stupnja kreativnosti. Ovisno o različitim gledištima, postoje različite definicje ovog pojma, a danas je najprihvaćenija definicija darovitosti orijentirana na postignuće. Utvrđivanje darovitosti složen je proces koji započinje uočavanjem,odnosno prepoznavanjem znakova u ponašanju te analizom uradaka djeteta. To je standardizirani i kontinuiran proces koji obuhvaća svu djecu na svim dobnim razinama cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. Nakon prepoznavanja znakova darovitosti, okolina bi se trebala intenzivnije baviti djetetom- sustavno i planirano obogaćivati djetetova iskustva te organizirati sve složenije situacije u skladu sa sve većim mogućnostima djeteta, a to sve ovisi o angažiranosti roditelja. Roditelji bi trebali imati vrlo prilagodljiv stil i uspostaviti kvalitetne emocionalne veze s djetetom. Vrlo je važno imati uvid i u zablude na koje treba obratiti pažnju pri prepoznavanju darovitih. Prepoznavanje darovitosti kod djece i usmjeravanje njihovih sposobnosti, osim za roditelje, veliki je izazov za mnoge učitelje. Učitelje je potrebno dodatno educirati o ovom fenomenu kako bi se osigurala djetetova dobrobit i u školskom okruženju. Darovita djeca zahtjevaju prilagođene odgojno-obrazovne pristupe i programe. Prosječan školski program obično im je nezanimljiv, a mogu pokazivati i znakove poremećaja u ponašanju, kao i otežane socijalizacije. Osim toga, ističu se radoznalosti, perfekcionizmu, samokritičnosti, postavljanju visokih ciljeva i lošem podnošenju strogih okvira.
Keywordsgiftedness recognizing and identifying giftedness education of gifted children relationship between gifted children and their families the problems of gifted children
Parallel title (English)Gifted children
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Lower level organizational unitsOdsjek za psihologiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
School Psychology and the Psychology of Education
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmePsychology (single major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. psych.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-16
Parallel abstract (English)
Giftedness is consisted of an interaction among three basic clusters of traits: above-average general or specific abilities, personality traits and a high degree of creativity. Depending on the different viewes, there are various definitions of giftedness, and today is the most widely accepted definition of giftedness focused on achievement. Identifying giftedness is a complex process that begins with the detection or identifying signs in the behavior and analyzing child works. It is a standardized and continuous process that involves all children at all age levels of the entire educational process. After recognizing signs of giftedness, environment should be dealing with child more intensely - systematic and planned enriching the child's experiences and organize increasingly complex situation in line with the increasing possibilities of a child, and it all depends on the parents involvement. Parents should have a flexible parenting style and quality to establish an emotional connection with a child. It is very important to have insight into the misconceptions and pay attention when identifying gifted. Recognizing the children's ability and directing their talent, is a major challenge, not only for parents but also for many teachers. Teachers need further education about this phenomenon in order to ensure the child's well-being in the school environment. Gifted children require adapted educational approaches and programs. The average school curriculum is usually uninteresting to them, and they may show signs of behavioral disorders, as well as difficulties in socialization. In addition, gifted children stand out of curiosity, perfectionism, self-criticism, setting high goals and poorly tolerating strict framework.
Parallel keywords (Croatian)darovitost prepoznavanje i identificiranje darovite djece školovanje darovite djece odnos darovite djece i obitelji problemi darovite djece
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:415274
CommitterGordana Gašo