undergraduate thesis
Design of advanced web site with content management system

Davor Buha (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za računalno inženjerstvo
Metadata
TitleIzrada napredne web stranice s upravljivim sadržajem
AuthorDavor Buha
Mentor(s)Ivan Aleksi (thesis advisor)
Abstract
Tema završnog rada bila je „Izrada napredne web stranice s upravljivim sadržajem“. Prilikom izrade završnog rada korištene su najnovije verzije alata za izradu stranica kao što su PHP, CSS, HTML. Stranica se sastoji od forme za pristup stranici, odnosno login forme, forme za registraciju novih korisnika i dijela gdje je prikazano posljednjih 8 članaka. Nakon pristupanja stranici, u gornjem lijevom kutu pojavljuje se tipka za izbornik koji je izrađen u javascriptu. Nakon pritiska na ikonu otvara se izbornik koji u sebi sadrži mogućnost unosa novog članka, mogućnost promjene korisničke lozinke i mogućnost odjave. Pritiskom na tipku za unos članka otvara se nova stranica koja omogućava unos naslova, podnaslova i teksta članka uz koji se može dodati i slika. Potvrdom unosa članak se sprema u bazu kreiranu u XML-u. Ukoliko se odabere opcija promjene lozinke, otvara se stranica koja zahtijeva unos stare i nove lozinke korisnika, ako je stara lozinka ispravna u bazi se mijenja vrijednost lozinke. Posljednja je opcija u izborniku odjava koja omogućava korisniku uništavanje sesije i povratak na početak. Svaki članak moguće je zasebno otvoriti preko cijelog ekrana. Stranica je responzivna, odnosno prilagođava se veličini ekrana korisnika. Ovisno o veličini ekrana članci mogu biti poslagani u na tri načina
KeywordsHTML CSS PHP XML javascript database article responsive website
Parallel title (English)Design of advanced web site with content management system
Committee MembersIvan Aleksi (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Damir Blažević (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za računalno inženjerstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Computing
Process Computing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate University Study Programme in Computer Engineering
Academic title abbreviationuniv.bacc.ing.comp.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
The topic of this final work was “The making of a web page with a controllable content”. During the making of this final work, the newest versions of tools for web development, such as HTML, CSS and PHP, were used. The web page is composed of a form for logging in, a form for registering and a section where the last 8 articles are shown. After logging in, in the top left corner a button for a menu which was made in Javascript appears. After clicking on the button, a menu appears which contains posibillities for entering a new article, for changing the password and for logging out. When the button for entering a new article is pressed, a new page is opened which enables the user to enter in title, subtitle and text for the article and a picture can also be added. By confirming the entry, the article is saved in a database created by XML. If the option for changing the password is chosen, a page opens which requires the entry of the old password and the new one. If the old password is correct, the value of the password changes in the database. The last option in the menu is logging out which destroys the user session and redirects to the homepage. It is possible to open every article in fullscreen. The webpage is responsive, meaning it adjusts to the size of the screen. Depending on the size of the screen, articles can be sorted in three ways.
Parallel keywords (Croatian)HTML CSS PHP XML javascript baza podataka članak responzivna stranica
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:657736
CommitterAnka Ovničević