undergraduate thesis
Aplication of time-to-digital converter for pulse frequency demodulation

Ljubica Bosanac (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za komunikacije
Katedra za elektroniku i mikroelektroniku
Metadata
TitlePrimjena vremensko-digitalnog pretvornika za impulsno frekvencijsku demodulaciju
AuthorLjubica Bosanac
Mentor(s)Tomislav Matić (thesis advisor)
Abstract
Vremensko-digitalni pretvornici koriste se za pretvorbu vremenskog intervala u digitalni oblik, najčešće binarni. Postoje mnoge izvedbe koje se usavršavaju vremenom, od vremensko-digitalnih pretvornika baziranih na brojačima, tehnikama s fazno zaključanom petljom ili linijom za kašnjenje te druge. Također pronalaze široku primjenu u fizici, masenoj spektrometriji, pri ultrazvučnim mjerenjima, u elektronici i drugdje gdje je potrebna analiza signala i pretvorba istih u digitalni oblik. Impulsno frekvencijska demodulacija slabo je zastupljena demodulacija zbog složene izvedbe i potrebnog stabilnog oscilatora. Demodulacija općenito predstavlja oporavak, detekciju ili ekstrakciju na prijemnoj strani. U radu je prikazan način rada vremensko-digitalnog pretvornika kome je prethodila modulacija analognog signala u impulsni niz. Analogni signal dovodi se na ulaz komparatora i uspoređuje s rampom koju čine istosmjerni izvor i kondenzator. Punjenjem kondenzatora započinje se pretvorba (pretvorba jednostrukog nagiba, engl. Single-slope integration) i u isto vrijeme brojač počinje brojati impulse stabilnog takta. Kad napon rampe dosegne razinu ulaznog signala, komparator daje impuls i tako zaustavlja brojač. Impulsni niz koji daje komparator je modulirani analogni signal. Na kraju pretvorbe krug ispražnjuje kondenzator i resetira brojač koji je spreman za idući ciklus. Izvedba je jednostavna i zahtijeva pretvorbu s dobrom rezolucijom
Keywordstime-to-digital converter pulse frequency demodulation analogue signal pulse wave sequential circuit modulation demodulation
Parallel title (English)Aplication of time-to-digital converter for pulse frequency demodulation
Committee MembersTomislav Matić (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Marijan Herceg (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za komunikacije
Katedra za elektroniku i mikroelektroniku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electronics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate University Study Programme
Academic title abbreviationuniv.bacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-12
Parallel abstract (English)
Time-to-digital converters are used to convert time intervals into digital form, mostly binary. There are many TDC architectures that are improving through time, from counter based TDCs to delay locked loop or phase locked loop architectures, etc. Moreover, they find application in physics, mass spectrometry, ultrasonic measurements, electronics and elsewhere where the signal analysis and its conversion into digital form is needed. Pulse frequency demodulation is poorly present because of the complex design and need of stable oscillator. Generally, demodulation means recovery, detection or extraction at the receiving side. In this paper the mode of TDC is shown preceded by the modulation of the analogue signal to pulse wave. The analog signal is compared with a ramp consisting of a DC source and a capacitor. Conversion starts with charging the capacitor and is called a single-slope integration. At the same time counter starts counting pulses of a stable clock. When the voltage ramp reaches the level of the input signal, the comparator provides the pulse and thus stops the counter. The pulse wave given by the comparator is a modulated analogue signal. At the end of the conversion circuit discharges the capacitor and resets the counter which is ready for the next cycle. Implementation is simple and requires conversion with a good resolution
Parallel keywords (Croatian)vremensko-digitalni pretvornik impulsno frekvencijska demodulacija analogni signal impulsni niz sekvencijalni sklop modulacija demodulacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:198297
CommitterAnka Ovničević