undergraduate thesis
Izrada blagajne za Raspbery PI2 platformu

Matej Barić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za programsko inženjerstvo
Katedra za programske jezike i sustave
Metadata
TitleIzrada blagajne za Raspbery PI2 platformu
AuthorMatej Barić
Mentor(s)Krešimir Nenadić (thesis advisor)
Abstract
Raspberry Pi je računalo veličine kreditne kartice koje se uključuje u TV ili monitor te koristi tipkovnicu i miš. Može činiti sve što i jedno stolno računalo, od pretraživanja Interneta, procesiranja visoko razlučivog video sadržaja, uređivanja teksta do pokretanja igrica. Štoviše, postoji i mogućnost povezivanja s ostalim uređajima. Raspberry Pi 2 Model B je računalo druge generacije Raspberry Pia. Druga generacija uspješno pokreće Android, Linux, a za razliku od prijašnjih, pokreće i Windows 10 operacijski sustav. Za potrebe završnog rada koristiti će se operacijski sustav Raspbian. Raspbian je temeljen na Debian distribuciji Linux operacijskog sustava. Ciljano je dizajniran za sklopovlje Raspberry Pia te se sastoji od osnovnih programa i alata koji su potrebni za rad. Programi koji će biti korišteni kako bi blagajna funkcionirala su: NGIN web poslužitelj, PHP moduli, MySQL poslužitelj i phpMyAdmin. Nakon instalacije svih programa potrebno je konfigurirati NGINX web poslužitelj tako da nadgleda mapu u kojoj se nalaze datoteke blagajne. Isto tako je potrebno i konfigurirati phpMyAdmin kako bi bio vidljiv web poslužitelju. Pri izradi blagajne korišteni su HTML, CSS, PHP i SQL. HTML je kratica za HyperText Markup Language što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Opće je prihvaćen i popularan, a zbog svoje jednostavnosti i vrlo raširen. Razvojem HTML se uvidjela potreba za stilskim jezikom koji će HTML osloboditi oblikovanja sadržaja . CSS-om se uređuje izgled stranice. PHP je široko korišten skriptni programski jezik namijenjen programiranju web stranica. Distribuiran je kao skriptni programski jezik otvorenog koda. Ističe se širokom podrškom raznih baza podataka i Internet protokola te mogućnosti komponiranja u HTML. SQL je najpopularniji računalni jezik za traženje, izradu, brisanje i ažuriranje podataka iz relacijskih baza podataka
KeywordsRaspberry Pi Raspbian PHP HTML CSS SQL NGINX MySQL phpMyAdmin cash desk
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za programsko inženjerstvo
Katedra za programske jezike i sustave
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Telecommunications and Informatics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; specializations in: Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationInformatics
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Raspberry Pi is credit-card sized computer that plugs into TV or computer monitor and uses mouse and keyboard. It's capable of doing everything you would expect a desktop computer to do, from Internet browsing, playing high-definition video, editing text to playing games. What's more it can be connected to other devices. Raspberry Pi 2 Model B is second generation of Raspberry Pi devices. Second generation is capable to run Android, Linux but unlike previous generations it can run Windows 10 operating system. For purposes of this project we will use Raspbian operating system. Raspbian is based on Debian distribution of Linux operating system. It is optimized for Raspberry Pie’s hardware and it has basic programs and utilities that are required for normal work. Programs that will be used for this project are: NGINX web server, MySQL server and phpMyAdmin. After installation of all programs it is necessary to configure NGINX web server to watch directory where application files are. It is also necessary to configure phpMyadmin so it can be watched by web server. In preparation of application are used HTML, CSS, PHP and SQL. HTML stands for HyperText Markup Language which means the presentation language for web development. It is widely accepted and popular and because of its simplicity is its highly prevalent. With development of HTML there was need for stylistic language that would relieve HTML design. CSS is governing the page layout. PHP is widely used scripting programming language used for web development. It is distributed as open-source scripting programming language. It is emphasized with wide support for various databases and Internet protocols and it has possibility to be used with HTML. SQL is the most popular special-purpose programming language for searching, creating, deleting and updating data from relation databases
Parallel keywords (Croatian)Raspberry Pi Raspbian PHP HTML CSS SQL NGINX MySQL phpMyAdmin blagajna
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:814094
CommitterAnka Ovničević