undergraduate thesis
Osnovni matematički nizovi u programskom jeziku C++

Danijel Babić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za zajedničke predmete (matematiku, fiziku, strojarstvo i strane jezike)
Katedra za matematiku i fiziku
Metadata
TitleOsnovni matematički nizovi u programskom jeziku C++
AuthorDanijel Babić
Mentor(s)Tomislav Rudec (thesis advisor)
Abstract
U ovome radu definiranje niz realnih brojeva, načini zadavanja takvog niza, kao i pojmovi važni za njegovo razumijevanje, poput gomilišta, okoline, limesa i konvergencije. Definirana su svojstva nizova, svojstvo monotonosti i omeđenosti. Predstavljen je općeniti opis periodičkih nizova, kao i definicija rekurzije, nužna za razumijevanje jednog od mogućih načina zadavanja nizova. Formulama i opisima predstavljeni su neki od osnovnih matematičkih nizova: niz prirodnih brojeva, niz prostih brojeva, aritmetički niz, geometrijski niz i Fibonaccijev niz. Njihove pravilnosti su zanimljive za promatranje i ispitivanje u nekom od programskih jezika. Programski jezik C++ odabran je kao jezik u kojem će se napisati i izvršiti algoritmi napisani uz pomoć formula koje opisuju ponašanje pojedinih nizova. Kao konačan rezultat i zadatak rada, vidljiva je veza između svih spomenutih i korištenih matematičkih relacija i opisa nizova, s njihovom programskom primjenom
Keywordssequence recursion natural number prime number arithmetic progression geometric progression Fibonacci sequence
Committee MembersTomislav Rudec (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Marijan Herceg (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za zajedničke predmete (matematiku, fiziku, strojarstvo i strane jezike)
Katedra za matematiku i fiziku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Telecommunications and Informatics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; specializations in: Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationInformatics
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-22
Parallel abstract (English)
This paper defines sequence of real numbers, ways in which such sequence can be specified, and notions that are necessary for its understanding, such as limits and convergence. Basic properties like monotonicity and bound have been defined, as well. General description of periodic sequences is presented, as well as defition of recursion, which is necessary to understand, as it is one of possible methods to set a sequence. Formulas and descriptions have been used to present some of the basic mathematical sequences: sequence of natural numbers, sequence of prime numbers, arithmetic progression, geometric progression and Fibonacci sequence. Their regularities are interesting to observe and perform in some of the programming languages. C++ Programming language has been selected for a language in which the algorithms have been written and executed. As a final result and task of this paper, connection between all of the mentioned and used mathematical relations and description, with their software application, can be seen
Parallel keywords (Croatian)niz brojeva rekurzija prirodan broj prost broj aritmetički niz geometrijski niz Fibonaccijev niz C++
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:614780
CommitterAnka Ovničević