master's thesis
Intra body communication system based on the galvanic coupling

Kristina Tošeski (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Communications
Chair of Electronics and Microelectronics
Metadata
TitleSustav za prijenos podataka galvanskim spojem putem ljudskog tijela
AuthorKristina Tošeski
Mentor(s)Marijan Herceg (thesis advisor)
Abstract
Sastavom ljudskog tijela omogućena su povoljna električka svojstva za prijenos električkog signala. Ukoliko je moguće prenijeti električki signal, moguće je prenijeti i podatak. Korištenjem ljudskog tijela kao medija za prijenos podataka omogućuje se za pacijenta neinvazivna ili minimalno invazivna dijagnostika bolesti i praćenje promjena kod pacijenata sa dijabetesom, hipertenzijom, astmom i slično. Sustavom za prijenos podataka galvanskim spojem preko ljudskog tijela teorijske ideje stupaju u praktičnu primjenu. Pretvorbom određene naponske razine signala u određenu amplitudu jakosti struje signal se prenosi ljudskim tijelom neovisno o promjeni otpora tijela, što je potrebno jer je tijelo svakog pacijenta drugačijeg iznosa otpora, ali i različita tkiva u tijelu razlikuju se u svojoj vodljivosti. Na prijemu je proces obrnut, detektira se određena amplituda jakosti struje te se preoblikuje u signal određene naponske razine koja se može proslijediti procesoru. Prijenos podataka putem ljudskog tijela u ovoj izvedbi nije ostvaren zbog korištenih komponenti. Poteškoće koje su se javile u radu bi se potencijalno mogle premostiti korištenjem bržih i preciznijih operacijskih pojačala i tranzistora.
KeywordsHuman body galvanic coupling data transfer
Parallel title (English)Intra body communication system based on the galvanic coupling
Committee MembersTomislav Matić (committee chairperson)
Mario Vranješ (committee member)
Marijan Herceg (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Communications
Chair of Electronics and Microelectronics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Telecommunications and Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; specializations in: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationCommunications and Informatics
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-28
Parallel abstract (English)
System for data transfer with galvanic coupling over the human body With human body composition good electric properties are enabled for signal transfer. If transfer of electric signal is possible then data can be transferred too. Using human body as medium for data transfer noninvasive or minimally invasive diagnostics and disease monitoring can be provided for patients with diabetes, astma, hypertension etc. Using system for human body data transfer with galvanic coupling teoretical ideas are used in practice. Voltage level is turned into current level and tranfered through human tissue regardless of resistance. It is necessary because every patients body resistance is different and so is resistance of different kinds of tissues. On receive side process is reversed, current level is detected and turned into voltage level which can be forwarded to processor. Data transfer over human body as a medium has not been achived in this work. It is due to the speed and precision of used components and using faster and more precise operational amplifiers and transistores could potentially overcome difficulties met in this project.
Parallel keywords (Croatian)Ljudsko tijelo galvanski spoj prijenos podataka.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:808615
CommitterAnka Ovničević