master's thesis
Semantic Segmentation of RGB-D Images of Indoor Environments

Kristijan Šimić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za automatiku i robotiku
Metadata
TitleSemantička segmentacija RGB-D slike unutrašnjih prostora
AuthorKristijan Šimić
Mentor(s)Robert Cupec (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu je analiziran jedan pristup rješavanju problema semantičke segmentacije dubinskih slika unutrašnjih prostora. Proučeni su algoritmi korišteni u predloženoj metodi, kao i njihove programske implementacije. Rješavanjem problema semantičke segmentacije slike znatno bi se poboljšala sposobnost robota za samostalan rad u nepoznatim okruženjima. Problem se svodi na svrstavanje dijelova slike u neke unaprijed određene kategorije. U ovom slučaju te kategorije su pod, strukture, namještaj i rekviziti. Predložena metoda kategorizira dijelove slike koristeći uvjetna slučajna polja. Slika se najprije segmentira na superpiksele, koji služe kao čvorovi grafa uvjetnog slučajnog polja. Potencijali uvjetnog slučajnog polja određeni su vizualnim i geometrijskim značajkama superpiksela. Struktura grafa je minimalno razapinjuće stablo, pri čemu je težina brida određena na temelju udaljenosti centroida dvaju superpiksela u trodimenzionalnom prostoru. U okviru ovog rada proučena je jedna metoda zaključivanja i dekodiranja uvjetnih slučajnih polja koja omogućuje pronalaženje optimalne segmentacije. Učinkovitost predložene metode ispitana je eksperimentima na ispitnom skupu dubinskih slika unutrašnjih prostora.
Keywordscomputer vision semantic segmentation conditional random fields minimum spanning trees k-NN belief propagation RGB-D SLIC superpixels
Parallel title (English)Semantic Segmentation of RGB-D Images of Indoor Environments
Committee MembersRobert Cupec (committee chairperson)
Emmanuel Karlo Nyarko (committee member)
Ratko Grbić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za automatiku i robotiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Computing
Process Computing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Computer Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.comp.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-17
Parallel abstract (English)
This thesis considers an approach for semantic segmentation of RGB-D images of indoor environments. The algorithms used in this approach are described and their implementation in the provided source code is explained. Solving the problem of semantic RGB-D image segmentation would significantly improve the capacity of robots for autonomous problem solving in unknown environments. The considered problem is to classify parts of an image into a set of predefined categories. In this case, the categories are ground, structure, furniture and props. The discussed method does this using the conditional random fields. The image is first segmented into superpixels, which serve as nodes in a CRF graph, where the CRF potentials are defined by visual and geometric features of the superpixels that the image is divided into. The structure of the CRF graph is a minimum spanning tree, with the weight of the graph edges being defined by the distance between the superpixel centroids in three-dimensional space. One method for CRF inference and decoding, which provides an optimal segmentation, is examined. The efficacy of the considered approach is tested on a set of RGB-D images of indoor environments.
Parallel keywords (Croatian)računalni vid semantička segmentacija uvjetna slučajna polja minimalno razapinjuće stablo algoritam k najbližih susjeda propagacija vjerojatnosti RGB-D slika SLIC superpikseli
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:551948
CommitterAnka Ovničević