undergraduate thesis
Testing properties of magnetic materials direct current

Marko Toman (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Electromechanical Engineering
Chair of Fundamentals of Electrical Engineering and Measurements
Metadata
TitleIspitivanje svojstava magnetskog materijala istosmjernom strujom
AuthorMarko Toman
Mentor(s)Venco Ćorluka (thesis advisor)
Abstract
Postoje razne metode za snimanje svojstava magnetskih materijala. Pod svojistvima magnetski materijala sporazumjeva se snimanje krivulje magnetiziranja, histereze, krivulje demagnetiziranja i permeabiliteta. Postoje izmjenične i istosmjerne mjerne metode. Odabiranje mjerne metode ovisi o oblicima, veličinama uzoraka, brzini i točnosti mjerenja i o potrebnoj veličini mjernog polja jer kod mekih magnetskih materijala treba omogučiti mjerenje polja jaksoti manjih od , a kod tvrdih većih od . Kod balističke metode s prstenastim uzorkom razmatra se postupak snimanja krivulje magnetiziranja na uzorku prstenastog oblika. Kod štapnih uzoraka koristi se jarmom velikog presjeka od magnetski materijala, a to je Hopkinsonov jaram. Fahy-Simplexov permeametar je uređaj kojim se određuje jakost magnetskog polja mjerenjem magnetskog pada napona. I kod Iliovicijevog jarma se jakost magnetskog polja u uzroku određuje mjerenjem magnetskog pada napona. Metoda istma se koristi kod mjerenja jačih polja, iznad , a postiže se posebnim oblikom uzoraka koji je jako sužen na mjernom dijelu. Ta metoda nije prikladna za određivanje petlje histereze, zato se u praksi koristi metoda istma s polnim nastavcima. Stӓblein-Steinitzov uređaj kod postupaka odredivanja magnetskih karakteristika koristi se rotirajućim ili titrajućim svitkom i prikaldan je za tekuća mjerenja u proizvodnji.
Keywordsmagnetic materials magnetization curve degaussing curve
Parallel title (English)Testing properties of magnetic materials direct current
Committee MembersVenco Ćorluka (committee chairperson)
Marinko Barukčić (committee member)
Dražen Dorić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Electromechanical Engineering
Chair of Fundamentals of Electrical Engineering and Measurements
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-14
Parallel abstract (English)
There are different methods for recording properties of magnetic materials. Magnetic property material means recording the magnetization curve, hysteresis, degaussing curve and permeability. There are alternating and direct current measurement methods. Selecting the measurement method depends on the shapes, sizes, patterns, speed and accuracy of measurements and the required size of the measuring field , because in soft magnetic materials should allow the measurement of fields smaller than, and in hard bigger than. In the ballistic method with ring pattern considers the process of recording the magnetization curve on a sample of annular shape. In stick samples, it uses large sections yoke of the magnetic material, and that it"s the Hopkins yoke. Fahy-Simplexov permeameter is a device which determines the strength of the magnetic field by measuring the magnetic low voltage drop. , Also with Iliovicievs yoke, the sample of magnetic field intensity it is determined with meas mag low volt. Same method is used in measuring the stronger fields, above , and it is a special type of sample that is very narrow in the measuring part. This method is not suitable for the determination of the hysteresis loop, so in practice its used the Istmo method with pole ext. Stäblein-Steinitzov device with methods of determining the magnetic characteristics is used with rotating or vbrtg coil and its suitable fr cur mes in prod.
Parallel keywords (Croatian)magnetski materijali krivulje magnetiziranja krivulje demagnetiziranja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:903454
CommitterAnka Ovničević