undergraduate thesis
WEB APPLICATION - COMPANY MONITORING BY THE MANAGER

Igor Balaš (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Software Engineering
Chair of Programming Languages and Systems
Metadata
TitleWeb aplikacija-Menadžersko praćenje poslovanja tvrtke
AuthorIgor Balaš
Mentor(s)Krešimir Nenadić (thesis advisor)
Abstract
Razvojem komunikacijskih tehnologija i povećanjem potrebe za bržim donošenjem poslovnih odluka razvila se potreba izrade aplikacije koja će u realnom vremenu omogućiti udaljeni pristup knjigovodstvenim podacima i na taj način postaviti osnovu za donošenje poslovnih odluka. Kako sva poduzeća već imaju nekakve informatičke sustave i baze podataka koje se svakodnevno ažuriraju ideja je bila iskoristiti postojeću bazu podataka i korištenjem web tehnologija kreirati jednostavna i lako dostupna izvješća bilo gdje da se korisnik nalazi. U tu svrhu u izradi ovog rada korištene su web tehnologije otvorenog koda poput HTML5, CSS, PHP, Javascript i jQuery. Aplikacija je izrađena na način da bude prilagodljiva prijenosnim uređajima poput tableta i pametnih telefona, jer su to uređaji koji menadžeri najčešće imaju pri ruci. Zaključno, izrađena aplikacija predstavlja potpunu implementaciju ideje i služi svojoj namjeni u potpunosti.
Keywordsweb application management HTML CSS PHP Javascript jQuery
Parallel title (English)WEB APPLICATION - COMPANY MONITORING BY THE MANAGER
Committee MembersKrešimir Nenadić (committee chairperson)
Ivica Lukić (committee member)
Mirko Kohler (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Software Engineering
Chair of Programming Languages and Systems
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Telecommunications and Informatics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationInformatics
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-18
Parallel abstract (English)
The development of communication technology and the increasing need for faster business decision-making has developed the need to develop an application that will allow real-time remote access to accounting data and thus lay the basis for making business decisions. As all companies already have some IT systems and databases that are updated daily, idea was to use the existing database and the use of web technology to create a simple and easily accessible reports anywhere that the user is located. For this purpose, in the preparation of this work were used Web technologies open source, such as HTML5, CSS, PHP, Javascript and jQuery. The application was made in a way that is flexible portable devices such as tablets and smartphones, as these are devices that managers usually have on hand. In conclusion, made application represents the full implementation of ideas and serves its purpose fully.
Parallel keywords (Croatian)web aplikacija poslovanje HTML CSS PHP Javascript jQuery
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:770975
CommitterAnka Ovničević