master's thesis
Regulation of voltage and regulation of reactive power using the system of reactive energy compensation

Igor Stanković (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
Metadata
TitleRegulacija napona i regulacija reaktivne snage primjenom sustava kompenzacije reaktivne energije
AuthorIgor Stanković
Mentor(s)Zoran Baus (thesis advisor)
Goran Knežević (thesis advisor)
Abstract
Do velikog pada ili čak sloma napona u pojedinim čvorištima dolazi zbog toga što je mreža u nemogućnosti zadovoljiti sve potrebe za jalovom energijom u tim čvorištima. Do ovakvih situacija najčešće dolazi zbog ispada pojedinih elemenata mreže ili kvarova pojedinih dijelova mreže, ali isto tako mogu rezultirati u normalnom pogonu prilikom velikih tokova snaga i nemogućnosti regulacije napona u pojedinim čvorištima. U diplomskom radu obrađena su sredstva i uređaji za regulaciju napona i reaktivnih snaga kao što su sinkroni generatori, sinkroni kompenzatori, regulacijski transformatori, kondenzatorske baterije, paralelno priključene prigušnice te statički sustavi za kompenzaciju. Objašnjena je i regulacija napona i reaktivne snage u prijenosnim mrežama na tri nivoa (primarna, sekundarna i tercijarna regulacija), te je također objašnjena regulacija napona i reaktivne snage u distribucijskim i industrijskim mrežama gdje je dan primjer regulacije pomoću transformatora. Također, dan je teorijski prikaz naponske stabilnosti.U svrhu prikaza automatske regulacije napona primjenom kompenzacije reaktivne snage u vidu kondenzatorskih baterija, izrađen je računalni model dijela elektroenergetskog sustava u programskom paketu DIgSILENT Power Factory.Dan je prikaz naponskih profila na pojedinim sabirnicama promatranih trafostanica tijekom promatranog dana u slučajevima bez primjene i sa primjenom kompenzacije reaktivne snage
Keywordscontrol devices control resources the power system structure of regulation voltage stability voltage collapse.
Parallel title (English)Regulation of voltage and regulation of reactive power using the system of reactive energy compensation
Committee MembersZoran Baus (committee chairperson)
Srete Nikolovski (committee member)
Goran Knežević (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-12-12
Parallel abstract (English)
A significant voltage drop or even a voltage breakdown can happen when an electrical grid can not meet all the reactive power needs. Theese situations most oftenly occur as a result of failure or malfunction of the grid elements, but they also may occur during normal functioning with high power flows and lack of voltage regulation. This paper describes means and devices used for voltage and reactive power regulation. Three level voltage and reactive power regulation in transmission network ia also described alongside with voltage and reactive power regulation in distributional and inudstrial grids. The paper also contains a theoretical display of voltage stability. This paper also contains a computer simulation of the presented problem. The computer simulation is done with DIgSILENT Power Factory, and it displays voltage profiles for each bus with and without reactive power compensation.
Parallel keywords (Croatian)regulacijski uređaji regulacijska sredstva elektroenergetski sustav struktura regulacije naponska stabilnost naponski slom.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:408488
CommitterAnka Ovničević