undergraduate thesis
Induction Motor Starting

Dejan Paić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektrostrojarstvo
Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave
Metadata
TitlePokretanje asinkronih motora
AuthorDejan Paić
Mentor(s)Željko Hederić (thesis advisor)
Abstract
Puštanje motora u rad može biti štetno za sam motor kao i za mrežu i zbog toga je jako bitno poznavati uvjete koji vladaju pri samom uključenju. U radu je prvo opisan asinkroni motor sa njegovim izvedbama, dijelovima i sam princip rada. Druga cjelina opisuje teorijski načine pokretanja motora i na koji način se motor zalijeće, shematski je prikazan postupak. Na kraju je dan proračun koji nadopunjuje teorijski dio i grafički pokazuje promjenu parametara
Keywordsinduction motor the starting current starting torque
Parallel title (English)Induction Motor Starting
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektrostrojarstvo
Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; branch Power Engineering
Study specializationbranch Power Engineering
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-10-06
Parallel abstract (English)
Release of engine operation may be harmful to the engine as well as network and therefore it is very important to know the conditions prevailing at the switch-on. The paper first describes the asynchronous motor with his performances, parts and I'm working principle. The second section describes the theoretical ways of starting the engine and the way the engine run up, is shown schematically in the process. Finally, a budget that complements the theoretical part and a graphic showing the change of parameters.
Parallel keywords (Croatian)asinkroni motor početna struja potezni moment
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:929861
CommitterAnka Ovničević