undergraduate thesis
E-marketing in non-profit and government organisations

Danijel Novoselović (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Core Courses
Chair of Mathematics and Physics
Metadata
TitleE-marketing u neprofitnim i vladinim organizacijama
AuthorDanijel Novoselović
Mentor(s)Dominika Crnjac Milić (thesis advisor)
Abstract
Pojam ''neprofitni'' obuhvaća vrlo veliku, raznoliku skupinu koja uključuje, između ostaloga, karitativne, socijalne, političke, kulturne, obrazovne, zdravstvene i vladine entitete. Svaka od tih neprofitnih skupina ima svoja pravila, djelatnosti, ciljeve i zahtijeva posebna znanja za uspješno poslovno funkcioniranje. Sustavna primjena marketinga, a u današnje vrijeme osobito e-marketinga pospješuje djelovanje spomenutih organizacija i kvalitetnije ostvarivanje njihove misije i ciljeva, kao i pozitivno rješavanje društvenih problema radi kojih neprofitne organizacije i postoje. Tema ovog završnog rada je ''E-marketing u neprofitnim i vladinim organizacijama''. Struktura završnog rada se sastoji od pet poglavlja. U prvom poglavlju pojašnjena je tema koja je analizirana u radu dok su u drugom poglavlju objašnjene osnove elektroničkog marketinga. U trećem dijelu završnog rada opisana je razlika između poslovnog i neprofitnog marketinga. Pojašnjen je pojam neprofitne organizacije te također korištenje e-marketinga u vladajućoj strukturi i ministarstvima te u kojoj mjeri se služe e-marketingom. Posljednjim poglavljem dan je osvrt na primjenu marketinga te e-marketinga u neprofitnim i vladinim organizacijama. Zaključeno je da e-marketing i određena kombinacija elemenata marketinga uz korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija može pomoći neprofitnim organizacijama da na jednostavniji način i efikasnije definiraju svoju ulogu i potrebe ciljnog tržišta kao i da se vladine organizacije kroz budućnost trebaju sve više okretati ovim metodama marketinga.
Keywordse-marketing government organisation Internet
Parallel title (English)E-marketing in non-profit and government organisations
Committee MembersDominika Crnjac Milić (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Josip Job (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Core Courses
Chair of Mathematics and Physics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electronics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate University Study Programme; branch Electrical Engineering
Academic title abbreviationuniv.bacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Topic ''non-profit'' covers large group which includes charitable, social, political, cultural, educational, medicinal and government entities. Every non-profit group has its own rules, activities, goals and requests special knowledge for sucessfull buisness functioning. Systematic marketing application, specially e-marketing nowdays, improves activities of that organizations, so as positievly resolving social problems. 36 The main topic of this paper is ''E-marketing in non-profit and government organizations''. Structure of paper contains five chapters. First chapter explains the topic which is analyzed while in the second chapter you can find fundamentals of electronic marketing. Third chapter describes difference between buisness and non-profit marketing. Term nonprofit organisation is explained so as using e-marketing in government and quantity of its usage. Last chapter talks about usage of e-marketing in non-profit and government organizations. Conclusion is that using of e-marketing and information and communications technology can help non-profit and government organizations to efficiently define their role on market and that government organizations in future should use more of e-marketing methods.
Parallel keywords (Croatian)e-marketing vlada organizacija Internet
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:036036
CommitterAnka Ovničević