undergraduate thesis
Regulated power supply 230V/1.2V-30V, for higher power loads(2.5A)

Tomislav Zubak (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Electromechanical Engineering
Chair of Electric Machines and Power Electronics
Metadata
TitleRegulirani stabilizirani izvor napajanja 230V/1.2-30V za trošila veće snage( 2-5A)
AuthorTomislav Zubak
Mentor(s)Denis Pelin (thesis advisor)
Abstract
U ovom završnom radu prikazan je proces izrade reguliranog stabiliziranog izvora napajanja, te teorijska i praktična analiza rada uređaja koje su izvršene radi međusobne usporedbe. Regulirani stabilizirani izvor napajanja električki je uređaj energetske elektronike čija je svrha povezivanje izmjenične pojne mreže sa istosmjernim trošilom uz mogućnost regulacije istosmjernog izlaznog napona, a sastoji se od ispravljača, te regulatora napona kao njegova dva podsustava. Snimljeni su valni oblici napona i struja ključnih elemenata uređaja, te je snimljena izlazna karakteristika za tri naponske razine na temelju koje je izračunat faktor stabilizacije napona kao mjerilo kvalitete i pouzdanosti uređaja.
Keywordsstabilized power supply supply network load power converter rectifier voltage regulator printed circuit board (PCB) transformer diode bridge soldering output characteristic stabilizing factor.
Parallel title (English)Regulated power supply 230V/1.2V-30V, for higher power loads(2.5A)
Committee MembersDenis Pelin (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Zoran Baus (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Electromechanical Engineering
Chair of Electric Machines and Power Electronics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electronics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate University Study Programme; branch Electrical Engineering
Academic title abbreviationuniv.bacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-24
Parallel abstract (English)
This paper shows the process of making a regulated stabilized power supply, and theoretical and practical analysis of the device that were made for intercomparison. Regulated stabilized power supply is electrical device of power electronics designed to connect the AC network with DC loads with the possibillity of regulation of the DC output voltage, and consists of a rectifier and voltage regulator as its two subsystems. Voltage and current waveforms of the main elements are measured, and the output characteristic is measured for three voltage levels on the basis of which is calculated a voltage stabilization factor as a measure of the quality and reliability of the device.
Parallel keywords (Croatian)stabilizirani izvor napajanja pojna mreža trošilo energetski pretvarač ispravljač regulator napona tiskana pločica transformator mosni spoj dioda lemljenje izlazna karakteristika faktor stabilizacije.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:929316
CommitterAnka Ovničević