master's thesis
Optimization of small power plants integration in distribution network

Duška Mazalica (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
Metadata
TitleOptimiranje integracije malih elektrana u distribucijsku mrežu
AuthorDuška Mazalica
Mentor(s)Predrag Marić (thesis advisor)
Marinko Barukčić (thesis advisor)
Abstract
Sve veći porast priključaka distribucijskih elektrana na distribucijsku mrežu, mijenjajući tako karakteristike mreže, dovodi do zabrinutosti zbog njihovog utjecaja na stabilnost i rad elektroenergetskog sustava. Potrebno je procijeniti utjecaje distribucijskog izvora na gubitke snage, profil napona, stabilnost i pouzdanost. Stoga je u radu opisan problem alokacije distribucijskog izvora u distribucijsku mrežu s obzirom na gubitke snage u vodovima mreže. Prikazano je rješavanje problema pomoću genetskog algoritma, korištenog u programskom paketu Matlab. Pri rješavanju problema pronalaska optimalnog smještaja i optimalne veličine distribucijskog izvora, minimiziranje gubitaka snage u mreži predstavlja funkciju cilja algoritma. Opisana metoda ispitana je na modelu distribucijske mreže prikazane u prilogu, čiji stvarni podaci predstavljaju ulazne podatke proračuna. Rezultati su prikazani na primjeru distribucijske mreže kako bi se pokazala učinkovitost predloženog pristupa rješavanja problema. Rad pokazuje da se korištenjem genetskog algoritma mogu riješavati i složeni problemi, kao što je optimizacija smještaja malih elektrana.
Keywordsdistribution system genetic algorithm optimization
Parallel title (English)Optimization of small power plants integration in distribution network
Committee MembersPredrag Marić (committee chairperson)
Srete Nikolovski (committee member)
Marinko Barukčić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationbranch: Communications and Informatics
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-12-15
Parallel abstract (English)
Increased use of distributed generation in the distribution grid, thus changing the characteristics of the system, leads to concern about the impacts on the stability and operation of the power system. It is necessary to evaluate the impacts of the distributed generation on the grid characteristics such as electric losses, voltage profile, stability and reliability. Therefore, the work describes the problem of allocation of distributed generation in the system, considering power losses in the distribution system. A method used in this work is a Genetic Algorithm that is proposed to determine the optimal placement and size of distributed generation unit in distribution system. The objective function being considered is to minimize total electrical power losses. Described method has been tested on distribution system shown in annex of the work, which real data representing inputs of the algorithm. The results are presented on the example of distribution system in order to show the effectiveness of the proposed approach. This work demonstrates that the use of Genetic Algorithm can solve complex optimization problems such as optimal placement of small power plant.
Parallel keywords (Croatian)distribucijska mreža genetski algoritam optimizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:944639
CommitterAnka Ovničević