master's thesis
Protection Systems of Photovoltaic Power Plants

Ivan Marić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektrane i energetske procese
Metadata
TitleSustavi zaštite fotonaponskih elektrana
AuthorIvan Marić
Mentor(s)Lajos Jozsa (thesis advisor)
Danijel Topić (thesis advisor)
Abstract
Fotonaponske elektrane koriste se za proizvodnju energije iz Sunčevog zračenja. Kako fotonaponske elektrane predstavljaju složen sustav, u njima je moguća pojava različitih kvarova, a ne treba zanemariti i utjecaj okoline. Najčešći kvar koji pogađa elektranu je kratki spoj koji izaziva pojavu velike struje koja može biti štetna za sustav. Značajan problem predstavlja i pojava zemljospoja. Jednostavniji slučaj je kada se dogodi samo jedan zemljospoj, dok dosta veći problem predstavlja pojava dvostrukog zemljospoja na različitim mjestima u sustavu. Od utjecaja okoline najveći problem predstavlja udar munje, pogotovo zbog toga što fotonaponske elektrane sadrže mnogo metalnih dijelova. Veliki utjecaj na elektranu ima i slučaj zasjenjivanja dijela postavljenih modula, pri čemu može doći do oštećenja modula koji su u sjeni. Smanjivanje ili potpuno sprječavanje utjecaja ovih nepovoljnih slučajeva na rad fotonaponske elektrane se u najvećem dijelu odradi pravilnim dimenzioniranjem sustava prije same izgradnje.
Keywordsphotovoltaic power plant electric energy short circuit earthing lightning overshadowing protection.
Parallel title (English)Protection Systems of Photovoltaic Power Plants
Committee MembersDanijel Topić (committee chairperson)
Lajos Jozsa (committee member)
Predrag Marić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektroenergetiku
Katedra za elektrane i energetske procese
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationbranch: Communications and Informatics
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-05
Parallel abstract (English)
Photovoltaic power plants are used for energy production from solar radiation. Because photovoltaic power plants are complex system, there is a possibility of all kind of malfunction, and influence of environment should not be ignored also. Most common malfunction in this power plant is short circuit, caused by large current, which could damage the system. A significant problem represents an appearance of earthing. A simple malfunction is a single earthing, while a bigger problem is appearance of double earthing occurring on different places in system. The biggest problem caused by environment influence is lightning, especially because photovoltaic power plants contain a large number of metallic parts. Also, a significant influence on this power plants has the overshadowing a part of module, which could cause a damage on shaded modules. Reducing or complete preventing malfunction of plant caused by this influences is, in best part, assured by correct dimensioning of system before the construction
Parallel keywords (Croatian)fotonaponske elektrane električna energija kratki spoj zemljospoj udar munje zasjenjivanje zaštita.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:217837
CommitterAnka Ovničević