master's thesis
Lighting - Feeding, Switching and Wiring Systems

Tibor Kratofil (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Power Engineering
Electromagnetic Compatibility Laboratory
Metadata
TitleRasvjeta - sustavi napajanja, sklapanja i razvoda
AuthorTibor Kratofil
Mentor(s)Zvonimir Klaić (thesis advisor)
Abstract
Zadatak ovoga rada bio je izvršiti proračun javne rasvjete za ulicu Josipa Kozarca u Vinkovcima, kao i svjetlotehnični proračun rasvjetnih tijela za navedenu ulicu. Koristeći odabrane žarulje, dobiveni su zadovoljavajući rezultati rasvjetljenosti i sjajnosti. Također su odabrani i zaštitni uređaji, koji su zadovoljili uvijete prorade i zaštite. U teoretskom dijelu rečeno je nešto općenito o umjetnim izvorima svjetlosti, te njihove osnovne podijele. Detaljno su obrađeni sustavi napajanja, za svaku vrstu izvora zasebno. Na kraju teoretskog dijela, obrađene su vrste sklapanja javne rasvjete.
Keywordsexamination of feed systems the public lighting
Parallel title (English)Lighting - Feeding, Switching and Wiring Systems
Committee MembersZvonimir Klaić (committee chairperson)
Marinko Stojkov (committee member)
Zorislav Kraus (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Power Engineering
Electromagnetic Compatibility Laboratory
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-15
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to calculate the public lighting for the street Josip Kozarac in Vinkovci, as well as lighting calculation for that street. Using selected bulbs we have got obtained satisfactory results of illumination and brightness. We also selected protection devices, which meet the conditions of tripping and protection. In the theoretical part we said something in general about artificial light sources, and their basic share. There are detailied examination of feed systems, for each type of source separately. At the end of the theoretical part, we processed the kind of switching of public lighting.
Parallel keywords (Croatian)javne rasvjete sustavi napajanja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:759493
CommitterAnka Ovničević