master's thesis
Protection coordination in TS 110/10 kV "Plamen"

Aleksandar Kotrla (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Power Engineering
Chair of Power Systems and Substations
Metadata
TitleKoordinacija relejne zaštite u TS 110/10 kV "Plamen"
AuthorAleksandar Kotrla
Mentor(s)Srete Nikolovski (thesis advisor)
Abstract
Elektroenergetski sustav je dosta komplicirane izvedbe, te se od njega očekuje vrlo precizan i siguran rad. Pošto nijedan sustav nije savršen samo je pitanje vremena kada će se pojaviti smetnje u pogonu mreže koje mogu rezultirati ispadanjem sustava iz rada i dugotrajni popravci, koji su skupi. Pri radu pokušavamo minimizirati ili potpuno eliminirati spomenute probleme, i to različitim zaštitnim sklopovima od kojih je jedan od velike važnosti, relejna zaštita postrojenja. To je uređaj koji trajno kontrolira električnu ili mehaničku veličinu i kod unaprijed podešene vrijednosti izaziva naglu promjenu u jednom ili više komandnih ili signalnih krugova tako da prati iznos struja, napona ili drugih vrijednosti koje smo podesili. Uređaj je visoke cijene ali je neophodan i nezamjenjiv u zaštiti te u dosta slučajeva štiti sustve koji su cijenovno puno skuplji od njega samog. Jedan takav element je energetski transformator, on mora biti posebno zaštičen sa jednim ili više relejnih uređaja da bi ga se u slučaju kvara sačuvalo od havarije. Primjenom i kombiniranjem različitih zaštitnih funkcija, od nadstrujne do diferencijalne zaštite generiramo strujno-vremenski diagram relejne zaštite te po njemu zaključujemo dali je relejna zaštita dobro podešena i dali su svi relejni uređaji pravilno koordinirani.
Keywordspower system short circuit power transformer relay protection relay
Parallel title (English)Protection coordination in TS 110/10 kV "Plamen"
Committee MembersSrete Nikolovski (committee chairperson)
Predrag Marić (committee member)
Krešimir Fekete (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Power Engineering
Chair of Power Systems and Substations
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The electric power system is quite complicated by design, and he is expected to work very accurate and in safe manner. Since no system is perfect and there is only a matter of time before some disturbance in operation that can result in system failure, that leads to time consuming repairs, which are expensive. During explotation we're trying to minimize or completely eliminate these problems mentioned above, thus various protective circuits, one of which is of great importance, relay protection systems, is put to the test. It is a device that controls a permanent electrical or mechanical values, where the set value cause the abrupt change in one, or more, control or signaling circuits, by monitoring the amount of current, voltage or other values that we set. The device comes with a high purchase cost, but it is a necessary component and indispensable to protect the current system, and in many cases protects the systems that are priced much more than the relay himself. One such element is the power transformer, it must be specialy protected with one or more relay devices that could protect in the event of failure or disaster. By using and combining different protective functions of overcurrent protection we generate TCC diagram of relay protection, and through him we conclude whether the relay protection is fine-tuned and are all relay devices properly coordinated to work together.
Parallel keywords (Croatian)Elektroenergetski sustav kratki spoj energetski transformator relejna zaštita relej.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:531767
CommitterAnka Ovničević