undergraduate thesis
Numerical voltage and frequency relay NV10P tytronic

Ognjen Kezerle (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Power Engineering
Chair of Power Systems and Substations
Metadata
TitleNumerički naponski i frekvencijski relej NV10P tytronic
AuthorOgnjen Kezerle
Mentor(s)Srete Nikolovski (thesis advisor)
Abstract
U uvodu su opisane osnovne zadaće i funkcije svih releja,kako bi se što lakše upoznao sa numeričkim naponskim i frekvencijskim relejom. Relej tipa NV10P obično se koristi NN,SN,VN zaštitu vodova,kao i na transformatorima i električnim strojevima. Također koristi se za razdvajanje sustava, rasterećenje i gubitak glavne zaštite. U ovom radu analizirane su zaštitne i kontrolne funkcije releja, a to su primjerice zaštita releja od visokog napona (59, 59N) ili niskog napona(27, 27N) te funkcije zaštite od visoke (810) ili niske frekvencije (81U). Važan dio releja je MMI gdje se putem tipkovnice i zaslona mogu izvesti sve opcije programiranja i podešavanja releja. MMI sačinjava osam LED-lampica te osam tipki koje omogućavaju korisniku da čita i modificira postavke. Uočeno je da postoje dvije različite verzije ovog releja. Pri kraju rada pozabavio sam se hardverskom i softverskom podrškom releja, te njihovim zadaćama i funkcijama. Cijeli završni rad je popraćen slikama, shemama i karakteristikama kojima se pokušava približiti rad ovakve vrste releja.
KeywordsNUMERICAL VOLTAGE AND FREQUENCY RELAY NV10P THYTRONIC
Parallel title (English)Numerical voltage and frequency relay NV10P tytronic
Committee MembersSrete Nikolovski (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Zvonimir Klaić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Power Engineering
Chair of Power Systems and Substations
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate University Study Programme; branch Electrical Engineering
Academic title abbreviationuniv.bacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The introduction describes the basic tasks and functions of all relays,to be more easily to met with a numerical voltage and frequency relay. The relay type NV10P can be typically used in HV,MV and LV distribution systems, on transformers or for electrical machines. It can be used for system decoupling,load shedding and loss of main protection. This papper analyzes the protection and control functions of the relay, such as, for example phase undervoltage functions -27, 27N or phase overvoltage functions -59, 59N or overfrequency and underfrequency functions- 81O and 81U. An important part of the relay is the MMI where through the keyboard and the screen perform all programming options and settings of relay. MMI is composed of eight LED and eight keys that allow the user to read and modify the settings. At the end of the work, I
Parallel keywords (Croatian)relej zaštitna funkcija zaštita vodovi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:235525
CommitterAnka Ovničević