undergraduate thesis
Application of the device for measuring humidity in industrial plants

Antun Katalinić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektrostrojarstvo
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
Metadata
TitlePrimjena uređaja za mjerenje vlage u industrijskim pogonima i proizvodnim procesima
AuthorAntun Katalinić
Mentor(s)Željko Špoljarić (thesis advisor)
Abstract
Zadatak završnog rada je bio istražiti uređaje za mjerenje vlage. Opisati i objasniti principe različitih mjernih postupaka te prikazati primjere mjernih uređaja od različitih proizvođača i usporediti ih. Razlika mjernih uređaja se očitovala u različitim principima mjerenja, različitih namjena kao i razlika u kvalitetama mjernih uređaja. Neophodni su prikazi mjernih uređaja sa što boljom točnosti i pouzdanosti. Najveća primjena uređaja za mjerenje vlage je u industrijskim pogonima i proizvodnim procesima. S napretkom tehnologije, poboljšali su se uvjeti tih uređaja i povezali u sustave nadzora i upravljanja odnosno automatizacijske tehnike. Način povezivanja i kontrole nekih većih sustava koji upravljaju različitim procesima je opisan detaljnije u razradi završnog rada. Cilj automatizacije je poboljšati potpunu integraciju upravljačkih, pogonskih i tehnoloških funkcija čitavog proizvodnog sustava. Analiza završnog rada daje opis svih pojmova, dijagrama, slika i izraza koji obuhvaćaju granu mjerenja vlage. Materijali korišteni pri izradi rada su preuzeti sa popisa literature.
Keywordsprocess measurement humidity equipment automation technology
Parallel title (English)Application of the device for measuring humidity in industrial plants
Committee MembersKrešimir Miklošević (committee chairperson)
Željko Špoljarić (committee member)
Vedrana Jerković Štil (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektrostrojarstvo
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; branch Power Engineering
Study specializationbranch Power Engineering
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-13
Parallel abstract (English)
The task of the final work was to investigate the devices for measuring the moisture. Describe and explain the principles of the different measurement procedures and show examples of measuring devices from different manufacturers and compare them. The difference between the measurement devices are manifested in different principles of measurement, for different purposes, as well as differences in the quality measuring devices. Necessary are views of measuring devices with the best possible accuracy and reliability. The largest of the apparatus for measuring humidity in industrial plants and production processes. With the advancement of technology, improve the conditions of these devices and connect the systems of control and management and automation technology. How to connect and control some of the larger systems that control a variety of processes is described in more detail in the elaboration of the final work. The goal of automation is to improve the full integration of control, drive and technological functions of the entire production system. Analysis of the final paper provides a description of all terms, diagrams, images and expressions that include a branch of measuring humidity. Materials used in the preparation of work are taken from the list of references.
Parallel keywords (Croatian)proces mjerenje vlaga uređaji automatizacija tehnologija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:434202
CommitterAnka Ovničević