undergraduate thesis
DC Motor Speed Regulation Based on Digital PID Regulator

Josip Čorak (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Computer Engineering and Automation
Chair of Computer Engineering
Metadata
TitleRegulacija brzine vrtnje istosmjernog kolektorskog motora uporabom digitalnog PID regulatora
AuthorJosip Čorak
Mentor(s)Tomislav Keser (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu opisan je način regulacije istosmjernim motorom pomoću mikroupravljačkog sustava. Razvijen je i izrađen je elektronički sklop sa mikroupravljačem koji je programiran da upravlja brzinom vrtnje motora proporcionalno-integracijsko-derivacijskom regulacijom. Na osovini motora je ugrađen senzor broja okretaja koji čini povratnu vezu pomoću koje se softverskim putem zatvorene petlje i algoritma PID vrši se regulacija u realnom vremenu. Pulsno širinska modulacijom izlaznog signala elektromotoru se definira naponska razina. Zbog poboljšanja karakteristike odziva PID regulacije korištene su dvije metode ugađanja parametara regulacije. To su ručna metoda i Ziegler-Nicholsova metoda. Rezultati dobiveni ovim metodama su međusobno uspoređeni i prilagođeni najboljem odzivu sustava.
Keywordsmicrocontroller PID regulation PWM pulse width modulation DC electromotor.
Parallel title (English)DC Motor Speed Regulation Based on Digital PID Regulator
Committee MembersTomislav Keser (committee chairperson)
Alfonzo Baumgartner (committee member)
Ivan Aleksi (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Computer Engineering and Automation
Chair of Computer Engineering
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Computing
Program Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-05-07
Parallel abstract (English)
This paper describes how to control a DC motor using microcontroller system. It was developed and designed electronic circuit with a microcontroller that is programmed to control the motor speed proportional-integration-derivative regulation. On the motor shaft is fitted speed sensor that makes the feedback by which the software via a closed-loop algorithm and PID control is performed in real time. Pulse width modulation of the output electric motor is defined voltage level. To improve the response characteristics of PID control are used two methods of tuning the parameters of regulation. These are the manual method and Ziegler-Nichols method. The results obtained by these methods were compared and adjusted to the best response system.
Parallel keywords (Croatian)mikroupravljač PID regulacija PWM pulsno širinska modulacija istosmjerni elektromotor.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:354232
CommitterAnka Ovničević