undergraduate thesis
Appliance of ceramic materials in electrotehnic

Branislav Blagojević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za zajedničke predmete (matematiku, fiziku, strojarstvo i strane jezike)
Katedra za strojarstvo i strane jezike
Metadata
TitlePrimjena keramičkih materijala u elektrotehnici
AuthorBranislav Blagojević
Mentor(s)Antun Pintarić (thesis advisor)
Abstract
U uvodnom dijelu rada upoznali smo se sa podjelom keramike na tradicionalnu i tehničku keramiku. Keramika kao grupa materijala ima najšira i raznovrsna različita fizička i kemijska svojstva, a neka od njih su krhkost, visoka čvrstoća, električna i toplinska svojstva, dielektrična te još mnoga druga. Keramika u elektrotehnici je kategorija keramičkih materijala koji se koriste u različitim električnim, optičkim i magnetskim aplikacijama. Porculan se koristi za nadzemne električne izolatore u visokonaponskim mrežama. U elektronici, tinjac se koristi kao kondenzator i termoizolacijski element, a dok se silicijev karbid koristi kao tranzistor i naponski otpornici. Aluminijev oksid zbog kombinacija fizikalnih i kemijskih karakteristika koristi se kao elektroničke podloge. Omogućuje tiskanje gustih elektronskih sklopova te odvodi brzo i efikasno toplinu. Piezoelektrici imaju široku primjenu u današnjoj tehnologiji, a koriste se kao energetski pretvarači, senzori i aktuatori
Keywordstehnical ceramic properties porcelain mica piezoceramics
Parallel title (English)Appliance of ceramic materials in electrotehnic
Committee MembersTomislav Barić (committee member)
Antun Pintarić (committee member)
Zvonimir Klaić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za zajedničke predmete (matematiku, fiziku, strojarstvo i strane jezike)
Katedra za strojarstvo i strane jezike
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-13
Parallel abstract (English)
In the introductory part of the work we met with the division of the traditional and technical ceramics. Ceramics as a group of material has the widest variety and different physical and chemical properties, and some of them are fragile, high strength, electrical and thermal properties, dielectric, and many others. Ceramics in the electrical category of ceramic materials that are used in a variety of electrical, optical and magnetic applications. Porcelain is used for overhead electrical insulators in high voltage networks. In electronics, mica is used as a capacitor and thermal insulation element, while the silicon carbide is used as the transistor and the power resistors. Aluminium oxide due to a combination of physical and chemical characteristics is used as an electronic substrate. Allows printing of dense electronic circuits and drains quickly and efficiently heat. Piezoelectrics are widely used in today's technology, and are used as power converters, sensors and actuators.
Parallel keywords (Croatian)tehnička keramika svojstva porculan tinjac piezokeramika
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:843856
CommitterAnka Ovničević