master's thesis
The impact of user behavior on the security of the computer system

Jelena Andrijanić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za programsko inženjerstvo
Katedra za programske jezike i sustave
Metadata
TitleUtjecaj ponašanja korisnika na sigurnost računalnog sustava
AuthorJelena Andrijanić
Mentor(s)Krešimir Nenadić (thesis advisor)
Abstract
U suvremenom svijetu broj novih korisnika računalnih sustava i Interneta vrtoglavo raste. Može se reći da su se Internet i svi sustavi i servisi proizašli iz njega gotovo preko noći uvukli u sve sfere ljudskog života. Svijet je postao gotovo nezamisliv bez računalnih sustava i Interneta. Kako bi se bolje shvatio značaj Interneta, ali i nedostaci koje sa sobom nosi, neophodno je upoznati se sa njegovim nastankom i razvojem, aplikacijama, servisima, uslugama te u konačnici korisnicima. Upravo su oni važna komponenta računalnog sustava koja kao njegov krajnji korisnik može svojim ponašanjem utjecati na razinu njegove sigurnosti. Iako se uglavnom rade radovi koji stavljaju naglasak na poboljšanje računalnog sustava na programskoj razini od strane pružatelja usluga, zanemaruje se korisnik kao bitan element toga sustava. Ovaj rad bavi se upravo tom problematikom te ističe njezin značaj. Kroz anketu, provedenu na određenom uzorku ljudi, istražene su navike i ponašanja korisnika računalnih sustava i interneta u svrhu procjene njihove osvještenosti o sigurnosnim pitanjima i koliko oni sami mogu utjecati na njih. Nakon analize ankete, može se zaključiti da korisnici uglavnom poznaju računalne sustave i opasnosti koje mogu nastati njegovim nepravilnim korištenjem. S druge strane često su neoprezni, nedovoljno pažljivi i savjsni te ne pridaju dovoljno važnosti čuvanju svojih osobnih podataka i dokumenata. Često smatraju kako se potencijalni rizik neće njima dogoditi. Iznimno je važno naglasiti potrebu za boljom edukacijom korisnika o sigurnosnim pitanjima na koja oni mogu negativno utjecati ako ih nepravilno koriste te potencijalno čine štetu sebi ili drugima, bilo namjerno ili nenamjerno.
Keywordsuser behavior security computer system survey email Internet social networks
Parallel title (English)The impact of user behavior on the security of the computer system
Committee MembersKrešimir Nenadić (committee member)
Alfonzo Baumgartner (committee member)
Krešimir Romić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za programsko inženjerstvo
Katedra za programske jezike i sustave
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Computing
Process Computing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Computer Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.comp.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-10-09
Parallel abstract (English)
In the modern world, the number of new users of computer systems and Internet users is growing rapidly. It can be said that the Internet and all its systems and services arising from it were almost overnight permeated to all spheres of human life. The world has become almost unthinkable without the computer systems and the Internet. To better understand the importance of the Internet, but also disadvantages that it entails, it is necessary to be familiar with its origin and development, applications, services, and end users. They are important component of a computer system which, as its ultimate user can influence with their behavior to the level of its security. Although most of working papers are focused on improving the computer system at program level by the service provider, end users are being ignored as an essential element of this system. This paper deals with precisely this issue and emphasizes its importance. Through a survey, carried out in a particular sample of people, the habits and behavior of the computer system users and the Internet users were surveyed in order to assess their awareness of security issues and how themselves can influence them. After analyzing the survey, it can be concluded that users generally are familiar with the computer systems and the dangers that may arise from its misuse. On the other hand, they are often careless, insufficiently attentive and aware and do not attach enough importance to keeping secure their personal data and documents. They often think that the potentially risk will never happen to them. It is extremely important to emphasize the need for better educating users about security issues on which they can have a negative impact if they use it improperly, and they can potentially do harm to themself or others, either intentionally or unintentionally.
Parallel keywords (Croatian)ponašanje korisnika sigurnost računalni sustav anketa elektronička pošta Internet društvene mreže
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:533390
CommitterAnka Ovničević