master's thesis
Modern Lighting Control Systems in Buildings

Dario Andl (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
Metadata
TitleSuvremeni sustavi upravljanja rasvjetom u zgradarstvu
AuthorDario Andl
Mentor(s)Zvonimir Klaić (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu su opisane svrhe upravljanja rasvjetom te komponente sustava potrebne za upravljanje rasvjetom. Na kraju rada je opisana Norma HRN EN 15193 koja daje upute za uspostavljanje nacionalnih ograničenja za energiju potrebnu za napajanje rasvjete i predviđa savjete za odvojeno mjerenje električne energije utrošene za rasvjetu. Navedena norma između ostalog, propisuje osnove izračuna utrošene energije rasvjete, te nove trendove, odnosno preporuke u projektiranju. Na kraju rada su izvršeni te uspoređeni proračuni rasvjete i vrijednosti LENI brojčanog pokazatelja rasvjete pomoću brze i složene metode gdje je vidljivo kako je složena metoda zahtjevnija, a samim time i preciznija od brze metode proračuna.
KeywordsLENI Standard HRN EN 15193 quick and comprehensive method
Parallel title (English)Modern Lighting Control Systems in Buildings
Committee MembersZvonimir Klaić (committee member)
Marinko Stojkov (committee member)
Zorislav Kraus (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektroenergetiku
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-12-18
Parallel abstract (English)
This thesis describes the purpose of lighting control and system components needed for lighting control. Finally, the paper describes the standard EN 15193, which provides instructions for setting national limits for the energy needed to power the lighting and predicts advice for separate measurement of the electrical energy used for lighting. The above norm among other things, provides basics of calculations of energy consumed on lighting, new trends, and recommendations in the design. At the end of the thesis, lighting calculations were performed and values of numerical indicators lighting LENI were compared by rapid and complex method where it's evident that the complex method is more demanding, and thus more accurate than fast calculation method.
Parallel keywords (Croatian)Brojčani pokazatelj rasvjete LENI Norma HRN EN 15193 brza i složena metoda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:350471
CommitterAnka Ovničević