master's thesis
Appliance of shape-memory materials

Josip Alduk (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Core Courses
Chair of Mechanical Engineering and Foreign Languages
Metadata
TitlePrimjena materijala koji pamte oblik
AuthorJosip Alduk
Mentor(s)Antun Pintarić (thesis advisor)
Abstract
Zadatak praktičnog dijela ovog rada bio je osmisliti praktični primjer korištenja legura s pamćenjem oblika. Nakon obavljenog istraživanja pronašao sam primjer nitinol motora koji sam i opisao u predzadnjem poglavlju diplomskog rada. Na temelju tog primjera odlučio sam osmisliti postrojenje za proizvodnju električne energije na temelju nitinol motora. Nitinol motori koriste se kao pogonski strojevi. U praktičnom dijelu prikazan je i izračun snage motora (jednog obruča) koji se kasnije spaja s drugima kako bi se povećala snaga. Snaga jedne opruge ovisi o promjeru žice od koje je napravljena opruga te koliko se opruga izduži. Prilikom osmišljavanja postrojenja bilo je potrebno prvo izračunati koliku bi snagu davao jedan motor s 24 opruge (135 W). Nakon toga bilo je potrebno povećati iznos te snage budući da je za potrebe kućanstva potrebna znatno veća snaga. U sustav solarnih kolektora je ugrađeno 15 obruča (30 opruga svaki) na istu osovinu kako bi se ukupna snaga povećala na 3 kW. S obzirom na to, sustav se isplati za 7 godina. Nakon kućnog sustava odlučio sam dalje povećati snagu te postaviti na izlaz termoelektrane toplane. U tom primjeru postavljeno je četiri sustava motora (svaki motor 700 kW snage). Za svaki sustav je postavljeno 100 obruča; svaki sa 150 opruga. Ukupna snaga iznosi 2 MW te se navedeni sustav isplati za 16.3 godine.
KeywordsNitinol SEPO SMA
Parallel title (English)Appliance of shape-memory materials
Committee MembersAntun Pintarić (committee chairperson)
Zvonimir Klaić (committee member)
Tomislav Barić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Core Courses
Chair of Mechanical Engineering and Foreign Languages
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-13
Parallel abstract (English)
Goal of the practical part of this paper was to figure out the practical way of using shape memory alloys. After having done all the research, I have found the example of the nitinol engine which is described in the penultimate chapter of this paper. Based on that example, I came up with the idea of using the nitinol engine for producing electric power. In that facility nitinol engines are used as propulsive machine. In practical part, engine power calculation (of one hoop) is also shown, which is later merged with more hoops for more power. Strength of one spring depends on wire diameter and spring extension. In the process of building the engine, first thing I had to calculate was the maximum power output of one engine with 24 springs (135W). The next task was to increase power output because power consumption of the household is more than 135W. Solar heating system is mounted with 15 hoops (30 spring each) on the same axle to increase power output up to 3 kW. In this configuration system repayment is seven years. After household system, I have decided to further increase the power output and connect it on the hot water output in cogeneration
Parallel keywords (Croatian)Nitinol SEPO SMA pamćenje oblika
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:348031
CommitterAnka Ovničević