master's thesis
Cyber-physical systems modelling by OMNET++ tool

Ivana Majdandžić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Software Engineering
Chair of Programming Languages and Systems
Metadata
TitlePrimjena OMNeT++ alata za modeliranje računalom upravljanih okolina
AuthorIvana Majdandžić
Mentor(s)Goran Martinović (thesis advisor)
Abstract
Računalom upravljane okoline predstavljaju novu generaciju sustava s integriranim računalnim ifizičkim sposobnostima kojima je omogućena interakcija s ljudima na više načina. OMNeT++ jediskretni simulator zasnovan na programskom jeziku C++, koji služi za simulaciju i modeliranjekomunikacijskih mreža, višeprocesorskih, te raspodijeljenih ili paralelnih sustava. Besplatan je iotvorenog koda. Cilj razvoja samog alata OMNeT++ jest izrada konačnog proizvoda koji jesnažan i besplatan simulacijski alat koji može biti korišten u akademskim, edukacijskim iistraživačkim institucijama, za simulaciju računalnih mreža i raspodijeljenih ili paralelnihsustava. U ovome radu prikazana je simulacija leta bespilotnih letjelica u simulacijskom alatuOMNeT++ na području grada Osijeka. Pokazana je njihova primjena u pet različitih scenarija.Cilj simulacije bio je prikazati njihova kretanja i preklapanje njihovih signala, preko kojihletjelice mogu razmjenjivati informacije.
Keywords: drone OMNeT++ cyber-physical systems (CPS) simulation
Parallel title (English)Cyber-physical systems modelling by OMNET++ tool
Committee MembersGoran Martinović (committee chairperson)
Ivica Lukić (committee member)
Dražen Bajer (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Software Engineering
Chair of Programming Languages and Systems
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Computing
Process Computing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Computer Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.comp.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017
Parallel abstract (English)
Cyber-physical systems (CPS) is a new generation of systems with integrated computational andphysical capabilities that can interact with humans through many new modalities. OMNeT++ is aC++-based discrete event simulator for modeling communication networks, multiprocessors anddistributed or parallel systems. OMNeT++ is public-source. The goal for developing OMNeT++was to produce a powerful open-source discrete event simulation tool that can be used byacademic, educational and research-oriented commercial institutions for the simulation ofcomputer networks and distributed or parallel systems. In this paper a simulation of drones isshown in OMNeT++ in the area of city of Osijek. Their application is presented in fivescenarios. Goal of simulation is to present their movements and overlapping of their wirelesssignal, through which the drones can exchange the information.
Parallel keywords (Croatian)bespilotna letjelica OMNeT++ računalom upravljane okoline (CPS) simulacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:539925
CommitterAnka Ovničević