undergraduate thesis
Modular LED luminaire

Antonio Antunović (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Computer Engineering and Automation
Chair of Automation and Robotics
Metadata
TitleModularno LED rasvjetno tijelo
AuthorAntonio Antunović
Mentor(s)Željko Hocenski (thesis advisor)
Tomislav Matić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog rada bio je projektirati modularno LED difuzno rasvjetno tijelo s mogućnošćuupravljanja intenzitetom svjetlosti svakog pojedinog modula. Cilj je ostvaren na način da jeprojektirana upravljačka jedinica s korisničkim sučeljem koja upravlja rasvjetnim modulima.Korisničko sučelje upravljačke jedinice, čiji je mozak Arduino uno, omogućava unososnovnih parametara za upravljanje rasvjetnim modulima, te prikaz istih na LCD zaslonu.Tako odabrane parametre upravljačka jedinica putem I2C protokola isporučuje na odabranirasvjetni modul, odnosno njegov mikrokontroler ATMEGA168 i regulira intenzitet svjetla.Ovakav sustav osvjetljenja projektiran je prvenstveno za pogone u kojima se zahtjevaosvjetljenje visoke kvalitete. Primjer je kamera visoke razlučivosti koja u nekom pogonusnima proizvod na pogonskoj traci i prepoznaje i najsitnije anomalije. Da bi to bilo izvedivo,osvjetljenje za kameru mora biti savršeno podešeno te ne smije imati negativnog utjecaja narad kamere. Stoga su ovi rasvjetni moduli opremljeni LED diodama koje su upogonjenepulsno širinskom modulacijom frekvencije od 40kHz jer pri toj frekvenciji kamera ne moţeraspoznati titranje rasvjetnih tijela koje je pri niţim frekvencijama itekako primjetno kameri.Testiranja koja su obavljena pokazala su da rasvjetni moduli u potpunosti zadovoljavajuuvjete postavljene u radnom zadatku.
Keywords: light modul control unit LED diode Arduino uno lighting microcontroller userinterface
Parallel title (English)Modular LED luminaire
Committee MembersŽeljko Hocenski (committee chairperson)
Ivan Aleksi (committee member)
Tomislav Matić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Computer Engineering and Automation
Chair of Automation and Robotics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Automation and Robotics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; specializations in: Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationAutomation
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017
Parallel abstract (English)
The main goal of this final thesis was to project and design modular LED diffused-lightsource with ability of tuning intensity of light for each module separately. Objective isaccomplished by designing a master control unit with friendly user interface to control lightmodules. Master unit's user interface, in which is implemented Arduino uno board withATMEGA328P microcontroller as a brain, allows input of basic parameters about module(slave) address and light intensity percentage showing them on LCD screen. Chosen lightintensity is afterwards delivered to selected module's microcontroller ATMEGA168, throughI2C protocol which further corrects light intensity on LEDs. Such a lightning system isdesigned for industrial environments and processes which demand high quality light. Forinstance, a high definition camera which records process on production line with primary taskto recognize least anomalies. To avoid and minimize errors, lighting for the camera must be 30perfectly set and must not have a negative impact on the operation of the camera. Therefore,all the lighting modules are equipped with LEDs that are driven by PWM frequency of 40kHz, because at this frequency camera cant recognize flickering lighting that is otherwisevisible at lower frequencies. Tests performed, have shown that lightning modules fully meetthe conditions set in this task.
Parallel keywords (Croatian)rasvjetni modul upravljačka jedinica LED dioda Arduino uno osvjetljenje mikrokontroler korisničko sučelje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:893730
CommitterAnka Ovničević