master's thesis
Power Quality - Smart Grids

Antun Brdarević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
Metadata
TitleKvaliteta električne energije - napredne mreže
AuthorAntun Brdarević
Mentor(s)Zvonimir Klaić (thesis advisor)
Abstract
Rad s naslovom Kvaliteta električne energije – napredne mreţe pojašnjava kako je električna energija vaţan čimbenik današnjeg društva. Trenutni zahtjevi koji se odnose na energetsku učinkovitost zahtijevaju razvoj naprednih energetskih mreţa. Takve nove mreţe moraju imati inovativne tehnologije kako bi se dobila što učinkovitija mreţa i kvalitetnija električna energija. Napredne mreţe trebale bi regulirati različite izvore energije s opcijama proizvodnje i pohrane. Naravno, napredne mreţe trebale bi uključiti i ekološki prihvatljive izvore jer se time moţe pruţiti bolja kvaliteta napajanja i poboljšanje faktora snage. Pregledom literature opisan je model sustava naprednih mreţa te kvaliteta električne energije naprednih mreţa. Izdvojeni su razlozi implementacije naprednih mreţa te prednosti i nedostatci istih. TakoĎer, objašnjena je i vaţnost električne energije kao i njezina kvaliteta te sami aspekti kvalitete električne energije primjenom naprednih mreţa.
Keywordsadvanced networks quality electrical energy production consumption
Parallel title (English)Power Quality - Smart Grids
Committee MembersZvonimir Klaić (committee chairperson)
Damir Šljivac (committee member)
Krešimir Fekete (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektroenergetiku
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; specializations in: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-06
Parallel abstract (English)
This work, titled „Quality of electrical energy – advanced networks“, explains how electrical energy is an important factor of today's society. Current requests, associated with energetic efficiency request development of advanced energetic networks. Such new networks have to have innovative technology in order to produce the most effective network and the highest quality electrical energy. Advanced networks should be used to regulate different sources of energy, including production and storage. Of course, advanced networks should also include eco-friendly sources because they can provide better quality of power supply and improvement of power factors. With the overview of literature, model of advanced energy and quality of electrical energy of advanced networks are briefly described. Reasons for implementation of advanced networks have been singled out. As well, importance of electrical energy, along with its quality and aspects of quality of electrical energy by using advanced networks, has been explained
Parallel keywords (Croatian)napredne mreţe struja kvaliteta električna energija proizvodnja potrošnja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:590254
CommitterAnka Ovničević