undergraduate thesis
Reconstruction and measurement on the single phase, voltage inverter layout in H-bridge configuration controlled by IC 4047; 12V/230V,50Hz-60Hz, 100VA

Robert Kovač (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektrostrojarstvo
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
Metadata
TitleRekonstrukcija i mjerenja na maketi jednofaznog neopravljivog naponskog izmjenjivača u mosnom spoju upravljanog s pomoću integriranog kruga 4047; 12V/230V,50Hz-60Hz, 100VA
AuthorRobert Kovač
Mentor(s)Denis Pelin (thesis advisor)
Abstract
Odrađena je rekonstrukcija makete autonomnog neupravljivog izmjenjivača u mosnom spoju, tako da su izvedene dodatne mjerne točke, frekvencija je postavljena na zahtijevanu vrijednost (50/60 Hz), te je maketa učinjena prikladnom za izvođenje laboratorijskih vježbi. Napravljena je analiza rada u kojoj su prikazani karakteristični valni oblici za rad autonomnog neupravljivog izmjenjivača u mosnom spoju pri opterećenju djelatnim i djelatno-induktivnim trošilom. Nakon rekonstrukcije makete i odrađene teorijske analize pristupa se mjerenjima. Mjerenja su provedena za djelatno i za djelatno-induktivno trošilo, te se na konto snimljenih valnih oblika dolazi do zaključka da se valni oblici dobiveni teorijskom analizom poklapaju sa oblicima snimljenim u laboratoriju. Kako će se maketa koristiti u slijedećem ciklusu laboratorijskih vježbi postojeći predložak za 5. laboratorijsku vježbu je dopunjen sa potrebnim podatcima o autonomnom neupravljivom izmjenjivaču u mosnom spoju, shemama za spajanje instrumenata prilikom mjerenja, postupkom mjerenja i slikama karakterističnih valnih oblika.
Keywordsmodel of autonomous unmanaged changer in a bridge configuration was done active-inductive load
Parallel title (English)Reconstruction and measurement on the single phase, voltage inverter layout in H-bridge configuration controlled by IC 4047; 12V/230V,50Hz-60Hz, 100VA
Committee MembersDenis Pelin (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Željko Špoljarić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektrostrojarstvo
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; specializations in: Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-12
Parallel abstract (English)
The reconstruction of model of autonomous unmanaged changer in a bridge configuration was done, additional measuring points are derived, the frequency is set to the required value (50/60 Hz) and a model is made suitable to perform laboratory exercises. The analysis of work is made, and it shows typical waveforms for the operation of autonomous unmanaged exchanger in a bridge circuit with active load and active-inductive load. After reconstruction of model and after a theoretical analysis is done measurement can start. The measurements were made for active and active-inductive load, and on account recorded waveforms comes to the conclusion that the waveforms obtained by theoretical analysis coincide with the forms recorded in the laboratory. The model will be used in the next cycle of laboratory exercises an existing template for the fifth laboratory exercise is supplemented with the necessary data on the autonomous unmanaged exchanger in a bridge configuration, schemes for connecting instruments during measurement, process of measurement and image characteristic waveforms.
Parallel keywords (Croatian)rekonstrukcija makete autonomnog neupravljivog izmjenjivača u mosnom spoju djelatno-induktivno trošilo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:401131
CommitterAnka Ovničević